Usposabljanja o uporabi posameznih testov in testiranjih

 

   November 2017 – maj 2018: Risba v psihodiagnostiki
   9. in 15. 12. 2017: Vprašalnik za oceno osebnosti - oblika za mladostnike (PAI-A)
   9. in 18. 1. 2018: Torranceovi testi ustvarjalnega mišljenja - besedna oblika A (TTCT-BS)
   4.–5. 4. 2018: Vprašalnik za oceno osebnosti (PAI)
   Junij 2018: Wechslerjeva lestvica inteligentnosti za odrasle (WAIS-IVSI)
   Junij 2018: Wechslerjeva lestvica inteligentnosti za predšolske otroke (WPPSI-IIISI)
   Baterija za oceno otrokovega gibanja 2 – ABC gibanja 2
   Hollandovi testi poklicnih interesov (SDS)
   Kratek Torranceov test ustvarjalnosti za odrasle (ATTA)
   Lestvica osebnih vrednot (LOV)
   Lestvica agresivnosti za učence in dijake (AG-UD)
   Lestvica anksioznosti za učence in dijake (AN-UD)
   Lestvice splošnega govornega razvoja (LSGR-LJ)
   Lestvice zgodnjega razvoja Nancy Bayley
   Pozornost
   Pravljični test (FTT)
   Preizkus zaznavno-motoričnih sposobnosti (ZMS)
   Profil ocene posebnih potreb (SNAP)
   Projekcijski test "Mozaik" (PPM)
   Psihodiagnostika pri izboru kadrov
   Torranceovi testi ustvarjalnega mišljenja – slikovna oblika A (TTCT-SL)
   Učne navade (z uporabo vprašalnika VUN)
   Uporaba Ravnovih progresivnih matric pri identifikaciji nadarjenih
   Vprašalnik za oceno osebnosti na delovnem mestu (BIP)
   Wechslerjeva lestvica inteligentnosti za otroke (WISC-IIISI)
   WISC-IIISI – uporaba v procesu diagnostike in obravnave motenj učenja