Uporaba Ravnovih progresivnih matric (RPM) pri identifikaciji nadarjenih

Komu je usposabljanje namenjeno?

Univerzitetnim diplomiranim psihologom oz. mag. psihologije, posebno tistim, ki na šolah izvajajo odkrivanje nadarjenih učencev oz. dijakov.

Pridobili boste...

... suverenost pri izbiri ustrezne oblike Ravnovih progresivnih matric za vaše testirance.

... začetne izkušnje z vrednotenjem in poročanjem o rezultatih (na praktičnih primerih).

Na kratko o usposabljanju

To enodnevno usposabljanje redno organiziramo že od leta 2006. Vodi ga Dusica Boben, univ. dipl. psih., univ. dipl. mat., ki je vodila slovensko normalizacijo CPM, SPM, SPM-Plus in APM ter sodelovala z dr. J. Ravnom na številnih simpozijih in o tem napisala tudi poglavje v knjigi Johna in Jean Raven Uses and Abuses of Intelligence (2008).

Program usposabljanja je praktično zastavljen in vsebuje veliko vaj.

  • Model inteligentnosti po Ravnu.
  • Izbor ustrezne oblike oz. zahtevnosti matric in izvedba.
  • Vrednotenje in interpretacija.
  • Sporočanje rezultatov učiteljem, staršem in učencem.

Kotizacija je 115,90 EUR (tj. 95,00 EUR + DDV).

Naslednji termin

Usposabljanje bo potekalo 12. maj 2015. Vabilo s prijavnico najdete tukaj. V kolikor vam termin ne ustreza, bomo veseli vaše informativne predprijave, da vas obvestimo o prihodnjem.