Wechslerjeva lestvica inteligentnosti za otroke - WISC-IIISI

Komu je izobraževanje namenjeno?

Univerzitetnim diplomiranim psihologom oz. mag. psihologije. WISC-III (več) je C kategorije, kar pomeni, da je za njegovo uporabo predpisano obvezno usposabljanje.

Na kratko o usposabljanju

Cilj dvo- in poldnevnega usposabljanja je usmerjen v uporabo testa, torej v izvedbo, vrednotenje in predvsem interpretacijo rezultatov, ki je v priročniku WISC-III obdelana le s psihometričnega vidika. Zato smo k sodelovanju povabili številne psihologe iz različnih psiholoških smeri: mag. David Gosar in Vesna Krkoč prihajata iz nevropsihološkega laboratorija Pediatrične klinike v Ljubljani, Mojca Kirbiš je psihologinja na osnovni šoli, dr. Lidija Magajna dela v Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše ter predava na Pedagoški fakulteti, mag. Jožica Možina je zaposlena v zdravstvenem domu, Meta Petrič Puklavec pa prihaja iz Zavoda za gluhe in naglušne.

Uvodni dan je posvečen:

  • Izvedbi podtestov WISC-IIISI

Drugi dan je na programu:

  • Kratka ponovitev izvedbe testa in vrednotenja WISC-III ter
  • Kaufmanova priporočila za interpretacijo WISC-III s primeri iz prakse.

Tretji dan je posvečen predstavitvi uporabe WISC-III na različnih področjih psihološke prakse:

  • profili otrok z govorno-jezikovnimi motnjami na WISC-IIISI,
  • WISC-IIISI v šoli in profili nadarjenih učencev,
  • praktične izkušnje pri uporabi WISC-IIISI v klinični praksi s poudarkom na nevropsihološki interpretaciji,
  • uporabnost WISC-IIISI pri diagnostiki specifičnih učnih težav.

Nekaj časa je namenjeno vprašanjem udeležencev, diskusiji in povzetkih usposabljanja.

Kotizacija je 240,00 EUR + DDV (tj. 292,80 EUR).

Naslednji termin

Usposabljanje je nazadnje potekalo 20. in 21. aprila ter 6. maja 2017. Če se nam bo javilo več interesentov, bomo usposabljanje ponovno organizirali.

Veseli bomo vaše informativne predprijave, da vas obvestimo, ko bo določen naslednji termin.