Lestvica agresivnosti za učence in dijake - AG-UD

Lestvica agresivnosti za učence in dijake je presejalni pripomoček za merjenje agresivnosti v šolskem okolju. Primeren je za učence/dijake od 4. razreda osnovne šole do 4. letnika srednje šole.

  • Ana Kozina

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne diplomirane psihologe (kategorija A: enostavno za uporabo).

Center za psihodiagnostična sredstva dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Avtorica izvirne slovenske lestvice je Ana Kozina, ki je v svoji doktorski disertaciji proučevala agresivnost kot odgovor na anksioznost in vlogo obeh v šolskem prostoru ter ob tem razvila lestvici agresivnosti in anksioznosti. Na Centru za psihodiagnostična sredstva smo ji pomagali zbrati manjkajoče podatke za norme. Priročnik, ki sta ga strokovni pregledala Anja Podlesek in Peter Janjušević, smo izdali leta 2014.

Opis:

AG-UD je samoocenjevalni, presejalni, objektivni pripomoček, sestavljen iz 18 trditev, na katere se odgovarja na 5-stopenjski lestvici. Lestvica meri splošno agresivnost, ki jo sestavljajo podlestvice telesna agresivnost, besedna agresivnosti in agresivnost do avtoritete (vse merijo zunanjo agresivnost) ter podlestvica notranja agresivnost. Glede funkcije pa lestvica meri reaktivno agresivnost.

Lestvica je uporabna v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (šolah, zavodih), v svetovalnih centrih za otroke in mladostnike, javnih in zasebnih psiholoških ordinacijah, zdravstvenih ustanovah, centrih za socialno delo.

Kategorija: Univ. dipl. psihologi in mag. psihologije – A.

Starost: Od učencev četrtega razreda osnovne šole dalje vse do dijakov četrtega letnika srednje šole, torej od 9 do 18 let.

Trajanje: Izvedba traja od 10 do 15 minut, vrednotenje in risanje profila dodatnih nekaj minut.

Zanesljivost: Notranja zanesljivost je izračunana na vzorcu 10.427 učencev in 3.343 dijakov. Za posamezne podlestvice je od 0,56 do 0,79. Cronbachov alfa za splošno agresivnost je 0,91 za učence in 0,87 za dijake. Izračunana stabilnost v času (retestna zanesljivost) na priložnostnem vzorcu 191 12-letnikov je bila za podlestvice od 0,57 do 0,70 in za splošno agresivnost 0,74.

Veljavnost: V priročniku so predstavljeni rezultati konstruktne veljavnosti (eksploratorna in konfirmatorna faktorska analiza), konvergentne veljavnosti (korelacije z Buss-Durkeejevim vprašalnikom agresivnosti in PAI-A) in divergentne veljavnosti (korelacije z AN-UD, PAI-A, razlike po spolu in starosti).

Norme: Norme so v obliki centilov (25., 50. in 75. centil) izračunane ločeno po spolu za učence in učenke od 4. do 9. razreda, za dijake in dijakinje srednjih šol ter gimnazijce in gimnazijke zaključnih letnikov gimnazij.