Lestvica anksioznosti za učence in dijake – AN-UD

Lestvica anksioznosti za učence in dijake je presejalni pripomoček za merjenje anksioznosti v šolskem okolju. Primeren je za učence/dijake od 9. do 18. leta.

  • Ana Kozina

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne diplomirane psihologe in mag. psihologije (kategorija A: enostavno za uporabo).

Center za psihodiagnostična sredstva dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Avtorica izvirne slovenske lestvice je Ana Kozina, ki je v svoji doktorski disertaciji razvila lestvici anksioznosti in agresivnosti. Priročnik, ki sta ga strokovni pregledali Anja Podlesek in Nada Hribar, smo izdali leta 2014.

Opis:

Lestvica je uporabna v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, v svetovalnih centrih za otroke in mladostnike, javnih in zasebnih psiholoških ordinacijah, zdravstvenih ustanovah ter centrih za socialno delo. AN-UD je samoocenjevalni, presejalni, objektivni pripomoček, sestavljen iz 14 trditev, na katere se odgovarja na 5-stopenjski lestvici. 

Lestvica zajema dva sistema izražanja anksioznosti: kognitivnega in čustvenega. Kognitivni vidik merita komponenti odločanje in skrbi, čustveni vidik pa meri komponenta čustva. Z lestvico izmerimo tudi splošno anksioznost.

Usposobljenost: Univ. dipl. psihologi (predbolonjski program) in mag. psihologije (bolonjski program) – A.

Starost: Od 9. do 18. leta oz. učenci od 4. razreda osnovne šole do dijakov 4. letnika srednje šole.

Trajanje: Izvedba traja od 10 do 15 minut, vrednotenje in risanje profila dodatnih nekaj minut. Pri elektronski izvedbi preko aplikacije TESTrešuj je vrednotenje in risanje profila samodejno.

Zanesljivost: Notranja zanesljivost je izračunana na vzorcu 10.427 učencev in 3.343 dijakov in za posamezne komponente znaša od 0,71 do 0,89. Cronbachov koeficient alfa za splošno anksioznost znaša 0,90 za učence in 0,89 za dijake.

Veljavnost: V priročniku so predstavljeni rezultati konstruktne, konvergentne in divergentne veljavnosti.

Norme: Norme so v obliki centilov (25., 50. in 75. centil) izračunane ločeno po spolu za učence od 4. do 9. razreda, za dijake srednjih šol ter gimnazijce zaključnih letnikov gimnazij.