Vizualno-motorični test Bender-geštalt II

Likovni test Benderjeve uporabljamo pri diagnosticiranju razvojne stopnje in razvojnih značilnosti otrok ter kliničnih skupin odraslih. Primeren je za otroke od 4. leta starosti dalje.

  • L. Bender
  • Živana Bele Potočnik
  • Helena Onič-Novak
  • Borut Šali

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne diplomirane psihologe (po t. i. starem študijskem programu) in magistre psihologije (po t. i. bolonjskem študijskem programu) (kategorija B/C: potrebno dodatno usposabljanje).

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Avtorica testa (orig. Bender Gestalt test) je Lauretta Bender (1938). Test je bil pri nas uveden leta 1961. Pripravili so ga Živana Bele Potočnik, Helena Onič Novak in Borut Šali. Pripravljamo novo, drugo razširjeno izdajo testa Bender® Visual-Motor Gestalt Test, ki ga bomo tudi satndardiziran.

Opis:

LB uporabljamo pri diagnosticiranju razvojne stopnje in razvojnih karakteristik otrok ter različnih motenj osebnosti. Test se je uveljavil v klinični psihološki in psihiatrični praksi. Test izvajamo individualno, lahko tudi skupinsko. Oseba na brezčrten papir prerisuje 9 predlog. Test predstavlja poskus povezati dognanja likovne psihologije o zaznavanju s problematiko osebnosti, predvsem z njenimi dinamičnimi potezami. Testna storitev vključuje prvotno prostorsko obliko, časovni faktor in osebni senzorno motorični faktor.

Kategorija: Univ. dipl. psihologi (predbolonjski program) in mag. psihologije (bolonjski program) – B (C).

Starost: Od 4 leta dalje.

Trajanje: Čas za izvedbo ni omejen, običajno traja 10–20 minut. Vrednotenje pa je odvisno od izkušenosti psihologa.

Zanesljivost: Retestna (Pascal): 0,70 po 24 urah pri normalni populaciji. Zanesljivost je tem višja, čim bolj prilagodljiva je oseba. Če merimo le testna določila, ki zajemajo bistvo likov, je zanesljivost skoraj popolna. Med posameznimi ocenjevalci (Pascal): 0,90.

Veljavnost: Med normativnimi in kliničnimi osebami so ugotovljene pomembne razlike. LB korelira tudi z razlikami med besednimi in nebesednimi rezultati na testu Wechsler Bellevue. Raziskana je bila še prognostična vrednost Likovnega testa: ugotovili so pomembne razlike med odstotkom pacientov, ki so se popravili ter tistimi, ki se niso popravili po hospitalnem zdravljenju.

Norme: Pri nas je test standardiziran na vzorcu gimnazijcev (17–19 let) in delavcev (15–50 let). V priročniku so navedene z-vrednosti in formuli, po katerih jih je mogoče izračunati z-vrednost za višje surove vrednosti.