Projekcijski preizkus "Nedokončani stavki" - NS

Projekcijski preizkus "Nedokončani stavki" je namenjen ugotavljanju prilagojenosti posameznika na družinskem področju, področju spolnosti, medosebnih odnosov in doživljanju samega sebe. Namenjen je mladostnikom in mlajšim odraslim od 12. leta naprej.

  • Stanislav Bras

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne diplomirane psihologe (po t. i. starem študijskem programu) in magistre psihologije (po t. i. bolonjskem študijskem programu) (kategorija B/C: potrebno dodatno usposabljanje).

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Avtor Stanislav Bras je test na osnovi Sacksovega testa nedokončanih stavkov pripravil leta 1974, takrat je bil tudi prvič izdan.

Opis:

Preizkus NS je projekcijska tehnika dopolnjevanja in je koristen v splošni klinično psihološki diagnostiki. Uporabljamo ga za dobivanje podatkov o prilagojenosti posameznika in za diagnosticiranje psihogenih motenj vedenja ter osebnosti odraslih in mladostnikov.

Teoretično osnovo preizkusa predstavlja ameriško orientirana psihodinamična teorija osebnosti in vedenja ter njunih motenj, rezultate pa lahko interpretiramo tudi na podlagi kakšne druge globinske psihološke teorije. Pri preizkusu predpostavljamo, da oseba z odgovori projicira čustveno-motivacijske lastnosti svoje osebnosti. Postavke pokrivajo štiri področja posameznikovega prilagajanja: družina, spolnost, medosebni odnosi, doživljanje in pojmovanje samega sebe.

Preizkus vsebuje 60 nedokončanih stavkov. Dodana sta še dva nedokončana stavka o počutju med preizkušnjo. Izvedba je lahko individualna ali skupinska.

Usposobljenost: Univ. dipl. psihologi (predbolonjski program) in mag. psihologije (bolonjski program) – C (B). 

Starost: Preizkušnja je namenjena mladostnikom in mlajšim odraslim, od 12. leta naprej.

Trajanje: Izvedba traja 20–40 minut, vrednotenje pa je odvisno od izkušenj psihologa – približno od 10 do 15 minut.

Zanesljivost: Koeficient skladnosti med ocenami psihologov in psihiatrov je bil 0,48 do 0,57 s standardno napako 0,2 in 0,3 (tuji podatki).

Veljavnost: Psihiatri, vključeni v raziskavo, so poročali o 77 % skladnosti stališč s kliničnimi ugotovitvami.

Norme: Norm ni; interpretacija je kvalitativna.