Projekcijski preizkus "Nedokončani stavki" - NS

Projekcijski preizkus "Nedokončani stavki" je namenjen ugotavljanju prilagojenosti posameznika na družinskem področju, področju spolnosti, medosebnih odnosov in doživljanju samega sebe. Namenjen je mladostnikom in mlajšim odraslim od 12. leta naprej.

  • Stanislav Bras

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne diplomirane psihologe (po t. i. starem študijskem programu) in magistre psihologije (po t. i. bolonjskem študijskem programu) (kategorija B/C: potrebno dodatno usposabljanje).

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Avtor Stanislav Bras je test na osnovi Sacksovega testa nedokončanih stavkov pripravil leta 1974, takrat je bil tudi prvič izdan.

Opis:

Preizkus NS je projekcijska tehnika dopolnjevanja in je koristen v splošni klinično psihološki diagnostiki. Uporabljamo ga za pridobivanje podatkov o prilagojenosti posameznika in za diagnosticiranje psihogenih motenj vedenja ter osebnosti pri mladostnikih in odraslih.

Teoretično osnovo preizkusa predstavlja psihodinamična teorija osebnosti in vedenja, rezultate pa lahko interpretiramo tudi na podlagi kakšne druge globinske psihološke teorije. Pri preizkusu predpostavljamo, da oseba z odgovori projicira čustveno-motivacijske lastnosti svoje osebnosti. 

Preizkus vsebuje 60 nedokončanih stavkov in dva nedokončana stavka o počutju med preizkušnjo. Postavke pokrivajo štiri področja posameznikovega prilaganja; družina, spolnost, medosebni odnosi, doživljanje in pojmovanje samega sebe. Izvedba je lahko individualna ali skupinska.

Usposobljenost: Univ. dipl. psihologi (predbolonjski program) in mag. psihologije (bolonjski program) – C (B). 

Starost: Od 12. leta do mladih odraslih.

Trajanje: Izvedba traja od 20 do 40 minut, vrednotenje pa je odvisno od izkušenj psihologa – od 10 do 15 minut.

Zanesljivost: Koeficient skladnosti med ocenami psihologov in psihiatrov je bil 0,48 do 0,57, s standardno napako 0,2 in 0,3 (tuji podatki).

Veljavnost: Psihiatri, vključeni v raziskavo, so poročali o 77 % skladnosti stališč s kliničnimi ugotovitvami.

Norme: Norm ni; interpretacija je kvalitativna.