SISTEM ZA OCENJEVANJE PRILAGODITVENEGA VEDENJA, TRETJA IZDAJA – ABAS-3SI

ABAS-3 je sistem za odkrivanje težav na konceptualnem, socialnem in praktičnem področju prilagoditvenega vedenja in načrtovanje intervenc. Primeren za uporabo je od rojstva do 89. leta.

  • Patti L. Harrison
  • Thomas Oakland
  • Maša Naraločnik
  • Niki Jakol
  • Dušan Kuhar
  • Barbara Lenart Bregar
  • Maja Zupančič
  • Petra Obermajer
  • Dušica Boben
  • Marjeta Trstenjak

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne diplomirane psihologe (po t. i. starem študijskem programu) in magistre psihologije (po t. i. bolonjskem študijskem programu) ter univerzitetne specialne in rehabilitacijske pedagoge oziroma magistre profesorje specialne in rehabilitacijske pedagogike.  

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Avtorja Sistema za ocenjevanje prilagoditvenega vedenja (orig. Adaptive Behavior Assessment System, Third Edition) sta Patti L. Harrison in Thomas Oakland. Slovensko standardizacijo, ki smo jo izpeljali na Centru za psihodiagnostična sredstva, je strokovno vodila Maja Zupančič, ki je tudi pregledala priročnika. Vprašalnike so priredili Maša Naraločnik, Niki Jakol, Dušan Kuhar, Barbara Lenart Bregar, Maja Zupančič, Petra Obermajer, Marjeta Trstenjak in Dušica Boben. Priročnika sta prevedli Lea Kristan in Blanka Čebašek; statistične izračune je izdelal David Gosar. Sistem smo prvič izdali leta 2020.

Opis:

ABAS-3 nam pomaga odkriti težave na različnih področjih prilagoditvenega vedenja, zato je uporaben pri razvrščanju različnih razvojnih in vedenjskih motenj, prepoznavanju funkcionalne oviranosti, utemeljevanju upravičenosti do posebnih programov, pri načrtovanju in spremljanju obravnave ter pomoči in pri ocenjevanju oseb z razvojnimi zaostanki, motnjami avtističnega spektra, učnimi težavami, nevropsihološkimi motnjami ipd. S pomočjo Priročnika za načrtovanje intervenc lahko načrtujemo, izvajamo in spremljamo intervence. 
ABAS-3 ima pet ocenjevalnih oblik, ki so primerne za različno stare posameznike in v različnih okoljih ter za različne ocenjevalce. 
ABAS-3 meri prilagoditveno vedenje na treh ravneh. Na najvišji ravni je to sestavljen rezultat Splošno prilagoditveno vedenje. Sestavljajo ga 3 področja in 11 podpodročij: konceptualno (sporazumevanje, funkcionalne izobraževalne spretnosti, samousmerjanje), socialno (medosebni odnosi, prosti čas) in praktično (vedenje izven doma, življenje doma in v vrtcu/šoli, zdravje in varnost, skrb zase, delo). Za najmlajše je dodano tudi podpodročje gibalnih spretnosti.

 

Usposobljenost: Univ. dipl. psihologi oz. mag. psihologije – B (C) ter univ. specialni in rehabilitacijski pedagogi oz. mag. prof. specialne in rehabilitacijske pedagogike.

Starost: Od rojstva do 89. leta.

Trajanje: Izvedba traja približno 20 minut. Točkovanje je enostavno in hitro, vrednotenje pa je odvisno od izkušenosti uporabnika.

Zanesljivost: Izračunana je notranja zanesljivost po klasični testni teoriji in teoriji odgovora na postavko za vsak vprašalnik in za vsako starostno skupino. Povprečni Cronbachovi koeficienti alfa za posamezne vprašalnike so od 0,95 do 0,97.

Veljavnost: V priročniku so zbrani izvirni ameriški in slovenski podatki o vsebinski veljavnosti, notranji strukturi, povezavah z drugimi spremenljivkami, podatki za različne posebne skupine (intelektualni primanjkljaj,  ADHD, motnje avtističnega spektra itd.).

Norme: Slovenska normalizacija je bila narejena na šestih vzorcih glede na različne ocenjevalce (skupaj 4390 udeležencev). Norme so v obliki standardnih vrednosti (M = 100, SD = 15), intervalov zaupanja in centilov.