Vprašalnik o motnjah hranjenja Presejalna oblika – odločitev za nadaljnjo obravnavo EDI-3 RF

EDI-3 RF je namenjen ocenjevanju tveganja za motnje hranjenja. Pridobljeni podatki so nam v pomoč pri odločitvi za napotitev na nadaljnjo obravnavo.

  • David M. Garner

 

Vprašalnik lahko uporabljajo strokovnjaki za duševno zdravje, šolski svetovalni delavci, učitelji in drugi svetovalci, ki želijo ugotoviti, ali je treba posameznika napotiti k usposobljenemu strokovnjaku za motnje hranjenja.

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Avtor vprašalnika je David M. Garner. Priročnik je strokovno pregledala Maša Černelič Bizjak. Vprašalnik je bil izdan leta 2021. 

Opis:

EDI-3 RF je kratek samoocenjevalni merski instrument, s katerim ocenjujemo tveganje za motnje hranjenja, ki temelji na obremenjenosti z dietami in hujšanjem, telesni masi, zgodovini telesne mase, telesni višini in vedenjskih simptomih, ki so značilni za motnje hranjenja. EDI-3 RF je skrajšana presejalna oblika za odločitev za nadaljnjo uporabo vprašalnika EDI-3. V nekliničnih situacijah omogoča učinkovit način prepoznavanja posameznikov, ki bi lahko bili v nevarnosti za razvoj motenj hranjenja in nam pomaga pri odločanju, ali naj posameznika napotimo k usposobljenemu strokovnjaku, ki bo podal formalno oceno motnje hranjenja. EDI-3 RF se lahko izvaja v okviru presejalnih postopkov v šolah, v okviru športnih programov ter v drugih institucionalnih okoljih. 

Sestavljen je iz treh lestvic: Težnja po vitkosti (TV), Bulimija (BU) in Nezadovoljstvo s telesom (NT). Vključuje 25 postavk iz vprašalnika EDI-3 in pet vprašanj, povezanih z vedenjskimi simptomi pri motnjami hranjenja. S podatki, pridobljenimi z EDI-3 RF, in posameznikovim indeksom telesne mase dobimo podatke za napotitev k strokovnjaku na podlagi: (a) ITM (indeksa telesne mase) ali (b) ITM in surovih rezultatov pri lestvicah TV in BU ali (c) vedenjskih simptomov.

 

Usposobljenost: Vprašalnik lahko uporabljajo strokovnjaki za duševno zdravje, šolski svetovalni delavci, učitelji in drugi svetovalci, ki želijo ugotoviti, ali je treba posameznika napotiti k usposobljenemu strokovnjaku za motnjo hranjenja.

Starost: Mladostniki, stari 13 let ali več in odrasli. Uporablja se lahko tudi pri 11- in 12-letnikih.

Trajanje: Izpolnjevanje vprašalnika EDI-3 RF traja približno 10 minut; vrednotenje in odločanje za napotitev v nadaljnjo obravnavo nekaj minut.

Zanesljivost: Cronbachov koeficient alfa izračunan na slovenski skupini (N = 156) za lestvico Težnja po vitkosti znaša 0,94, za lestvico Bulimija 0,93 in za lestvico Nezadovoljstvo s telesom znaša  0,92.

Veljavnost: Ker je EDI-3 RF sestavljen iz treh lestvic vprašalnika EDI-3, velja zanj večina podatkov o veljavnosti EDI-3. Rezultati slovenske raziskave kaže, da vprašalnik EDI-3 RF loči med osebami s simptomi motenj hranjenja in tistimi, ki teh simptomov ne kažejo.

Kritične vrednosti za odločitev za nadaljnjo obravnavo: Kritične vrednosti za ITM temeljijo na normah telesne mase in višine iz raziskave NHANES III in sicer je kritična meja za ITM med 5. in 10. centilom, odvisno od starosti in spola posameznika. Kritične vrednosti lestvic Težnja po vitkosti in Bulimija temeljijo na kumulativnih odstotkih pacientov z motnjami hranjenja (N = 302 mladostnika in 720 odraslih) in kontrolnih oseb brez motenj hranjenja (N = 538). Določene so glede na starost in ITM posameznika, ter tako, da prepoznajo približno 85–90 % pacientov z motnjami hranjenja.