Vprašalnik za oceno osebnosti – oblika za mladostnike – PAI-A

PAI-A je samoocenjevalni vprašalnik objektivnega tipa za ocenjevanje osebnosti mladostnikov, namenjen pridobivanju informacij o kritičnih kliničnih spremenljivkah.

Avtor:

 • Leslie Morey

 

Avtorji prevoda:

 • Tristan Rigler
 • Jernej Vidmar
 • Peter Janjušević
 • Vesna Žličar
 • Dušica Boben
 • Marjeta Trstenjak

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne diplomirane psihologe (po t. i. starem študijskem programu) in magistre psihologije (po t. i. bolonjskem študijskem programu) (kategorija D: potrebno je daljše usposabljanje ali specializacija).  

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.


Avtor izvirnega vprašalnika Personality Assessment InventoryTMAdolescent (PAITM-A) je Leslie C. Morey. Slovensko priredbo vprašalnika so pripravili Tristan Rigler, Jernej Vidmar, Peter Janjušević, Vesna Žličar, Dušica Boben in Marjeta Trstenjak na podlagi že prirejenega vprašalnika PAI. Na Centru za psihodiagnostična sredstva smo organizirali in vodili zbiranje podatkov za standardizacijo, pri kateri so sodelovali šolski psihologi in šolski svetovalni delavci iz 25 osnovnih in srednjih šol. Priročnik so prevajali Jernej Vidmar, Staša Bratina, Vesna Žličar, Ana Ulčar in Petra Obermajer, statistične izračune je izdelal David Gosar. Priročnik je strokovno pregledal Robert Masten. Vprašalnik je prvič izšel leta 2015.

Opis:

PAI-A je samoocenjevalni vprašalnik objektivnega tipa za ocenjevanje osebnosti mladostnikov, namenjen pridobivanju informacij o kritičnih kliničnih spremenljivkah. S pomočjo vprašalnika lahko pridobimo informacije, pomembne za klinično diagnosticiranje, načrtovanje zdravljenja in prepoznavanje psihopatologije. PAI-A ima 264 postavk, na katere se odgovarja na 4-stopenjski lestvici. Dobimo 22 neodvisnih lestvic:

 • 4 lestvice veljavnosti (Nedoslednost, Redkost, Negativen vtis, Pozitiven vtis), 
 • 11 kliničnih lestvic (Telesne pritožbe, Anksioznost, Motnje, povezane z anksioznostjo, Depresivnost, Manija, Paranoidnost, Shizofrenija, »Borderline« poteze, Antisocialne poteze, Težave z alkoholom, Težave z drogami), 
 • 5 lestvic obravnave (Agresivnost, Samomorilne misli, Stres, Pomanjkanje podpore, Zavračanje obravnave) in 
 • 2 medosebni lestvici (Dominantnost, Toplina). 

Uporaba je lahko individualna ali skupinska, na papirju ali preko spletne aplikacije TESTrešuj.

Usposobljenost: Univ. dipl. psihologi (predbolonjski program) in mag. psihologije (bolonjski program) z opravljenim dodatnim usposabljanjem – D.

Starost: Mladostniki, od 12. do 18. leta; lahko tudi starejši mladostniki, ki obiskujejo šolo.

Trajanje: Izvedba traja do 45 minut. Vrednotenje traja približno 15 minut, z računalnikom le nekaj minut. Pri izvedbi preko spletne aplikacije, je vrednotenje avtomatično.

Zanesljivost: Notranja zanesljivost, izračunana preko mediane Chronbachovih koeficientov 22 lestvic, je za slovenski normativni vzorec 0,76. Stabilnost rezultatov (retestna zanesljivost) na vzorcu 100 udeležencev v razmaku od 9 do 35 dni je od 0,67 do 0,89 (ameriški podatki).

Veljavnost: V priročniku je predstavljena konvergentna in diskriminantna veljavnost. Zapisane so korelacije s številnimi drugimi merami sorodnih konstruktov ter razlike med različnimi kliničnimi skupinami.

Norme: Norme so v obliki T-vrednosti in za slovenske podatke tudi v obliki centilov za: (a) slovenski standardizacijski vzorec, N = 1420, (b) ameriški standardizacijski vzorec, N = 707, (c) ameriški klinični vzorec, N = 1160.