Vprašalnik za oceno osebnosti – oblika za mladostnike – PAI-A

PAI-A je samoocenjevalni vprašalnik objektivnega tipa za ocenjevanje osebnosti mladostnikov, namenjen pridobivanju informacij o kritičnih kliničnih spremenljivkah.

Avtor:

  • Leslie Morey

 

Avtorji prevoda:

  • Tristan Rigler
  • Jernej Vidmar
  • Peter Janjušević
  • Vesna Žličar
  • Dušica Boben
  • Marjeta Trstenjak

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne diplomirane psihologe (po t. i. starem študijskem programu) in magistre psihologije (po t. i. bolonjskem študijskem programu) (kategorija D: potrebno je daljše usposabljanje ali specializacija).  

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.


Avtor izvirnega vprašalnika Personality Assessment InventoryTMAdolescent (PAITM-A) je Leslie C. Morey. Slovensko priredbo vprašalnika so pripravili Tristan Rigler, Jernej Vidmar, Peter Janjušević, Vesna Žličar, Dušica Boben in Marjeta Trstenjak na podlagi že prirejenega vprašalnika PAI. Na Centru za psihodiagnostična sredstva smo organizirali in vodili zbiranje podatkov za standardizacijo, pri kateri so sodelovali šolski psihologi in šolski svetovalni delavci iz 25 osnovnih in srednjih šol. Priročnik so prevajali Jernej Vidmar, Staša Bratina, Vesna Žličar, Ana Ulčar in Petra Obermajer, statistične izračune je izdelal David Gosar. Priročnik je strokovno pregledal Robert Masten.

Opis:

PAI-A je samoocenjevalni vprašalnik objektivnega tipa za ocenjevanje osebnosti mladostnikov, namenjen pridobivanju informacij o kritičnih kliničnih spremenljivkah. Vprašalnik PAI-A je (kolikor je mogoče) primerljiv z obliko vprašalnikov PAI za odrasle. S pomočjo vprašalnika lahko pridobimo informacije, pomembne za klinično diagnosticiranje, načrtovanje zdravljenja in prepoznavanje psihopatologije. Čeprav nam PAI-A nudi veliko informacij o posamezniku, ni oblikovan za poglobljeno oceno področij normalne osebnosti.

PAI-A ima 264 postavk, ki nam dajo 22 neodvisnih lestvic: 4 lestvice veljavnosti (Nedoslednost, Redkost, Negativen vtis, Pozitiven vtis), 11 kliničnih lestvic (Telesne pritožbe, Anksioznost, Motnje, povezane z anksioznostjo, Depresivnost, Manija, Paranoidnost, Shizofrenija, »Borderline« poteze, Antisocialne poteze, Težave z alkoholom, Težave z drogami), 5 lestvic obravnave (Agresivnost, Samomorilne misli, Stres, Pomanjkanje podpore, Zavračanje obravnave) in 2 medosebni lestvici (Dominantnost, Toplina). Čeprav je vprašalnik pripravljen za 12-letnike in so postavke oblikovane za bralno sposobnost na ravni četrtega razreda, je pri mlajših osebah, tistih z nižjo besedno sposobnostjo ali posameznikih, katerim slovenščina ni materni jezik, potrebna pozornost pri izvedbi in interpretaciji. Testiranec odgovarja na štiristopenjski Likertovi lestvici.

Uporaba je lahko individualna ali skupinska, na papirju ali preko spletne aplikacije TESTrešuj.

Uporabnost in veljavnost PAI-A je neposredno povezana z znanjem in izkušnjami psihologa. Interpretacija dobljenih profilov in testnih rezultatov zahteva več kot le znanje, ki ga lahko dobite iz priročnika. Potrebno je poznavanje področja diagnosticiranja, teorij osebnosti in psihopatologij ter znanje o ustreznosti in omejitvah vprašalnikov objektivnega tipa.

Kategorija: Univ. dipl. psihologi (predbolonjski program) in mag. psihologije (bolonjski program) z opravljenim dodatnim usposabljanjem – D.

Starost: Mladostniki, od 12 do 18 let, lahko tudi starejši šolajoči mladostniki.

Trajanje: Izvedba traja do 45 minut. Vrednotenje traja približno 15 minut oz. z računalnikom le nekaj minut. Pri izvedbi preko spletne aplikacije, je vrednotenje avtomatično.

Zanesljivost: Notranja zanesljivost, izračunana preko mediane Chronbachovih koeficientov 22 lestvic, je za slovenski normativni vzorec 0,76. Stabilnost rezultatov (retestna zanesljivost) na vzorcu 100 udeležencev v razmaku od 9 do 35 dni je od 0,67 do 0,89 (ameriški podatki).

Veljavnost: V priročniku je predstavljena konvergentna in diskriminantna veljavnost. Zapisane so korelacije s številnimi drugimi merami sorodnih konstruktov ter razlike med različnimi kliničnimi skupinami. Za lestvice veljavnosti so izvedli tudi številne študije, kjer so modelirali različne načine odgovarjanja oz. potvarjanja odgovorov.

Norme: Norme so v obliki T-vrednosti in za slovenske podatke tudi v obliki centilov za: (a) slovenski standardizacijski vzorec, N = 1420, (b) ameriški standardizacijski vzorec, N = 707, (c) ameriški klinični vzorec, N = 1160.