Slovar pomenov čustvenih znakov v projekcijskih risbah

Slovar pomenov čustvenih znakov v projekcijskih risbah je v pomoč usposobljenim psihologom pri analizi otroške risbe, kot je risanje človeške figure oz. avtoportreta, drevesa, hiše in osebe ter družine v gibanju. Uporaben je na vseh psiholoških področjih dela z otroki, mladostniki in tudi odraslimi.

  • Barbara Žemva

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne diplomirane psihologe (po t. i. starem študijskem programu) in magistre psihologije (po t. i. bolonjskem študijskem programu) (kategorija B: zahtevnejša v smislu interpretacije).

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Opis:

Avtorica slovarja, mag. Barbara Žemva, specialistka klinične psihologije, je magistrirala na temo avtoportreta pri otrocih od 7. do 14. leta. Od leta 2001 na Centru za psihodiagnostična sredstva pripravlja in vodi usposabljanja Diagnosticiranje preko otroške risbe. Slovar je prvič izšel leta 2005, ima 96 strani. Strokovno ga je pregledala specialistka klinične psihologije Bernarda Dobnik Renko.

Namen (uporabnost)

Slovar, ki je nastal na pobudo udeležencev usposabljanj, ni priročnik, s katerim bi se naučili interpretirati risbo, je le pomoč usposobljenim psihologom pri analizi otroške risbe, kot je risanje človeške figure oz. avtoportreta, drevesa, hiše in osebe ter družine v gibanju. Uporaben je na vseh psiholoških področjih dela z otroki, mladostniki in tudi odraslimi. Zlasti je risba dobrodošla v klinični praksi, kjer psiholog v diagnostičnem postopku skuša s sistematičnim opazovanjem ter uporabo različnih drugih diagnostičnih pripomočkov razumeti posameznikovo duševnost. Risba psihologu pomaga razbrati čustvena stanja in težave osebe. Avtorica je o uporabnosti risanja človeške figure v klinični praksi pri otrocih napisala tudi kratek prispevek za naš časopis (več).

Glavna poglavja

Slovar je razdeljen na 7 poglavij, ki so ločena z registratorji, da hitreje najdemo geslo. Zahtevnejša gesla so tudi opremljena z ilustracijo. Poglavja so:

  • Splošna opazovanja v zvezi s postopkom risanja in samim izgledom risbe (npr. simetričnost, velikost in položaj obračanja figure, senčenje, ozadje in okolje, podrobnosti, transparentnost, idr.).
  • Risanje človeške figure (povezovanje posameznih delov, glava, usta, oči, nos, ..., udi, oblačila).
  • Risanje hiše (perspektiva, podlaga, stene, vrata, ..., prostori v hiši, okolica).
  • Risanje drevesa (krošnja, listi, deblo, korenine, slogi risanja).
  • Simboli pri risanju družine v gibanju.
  • Kazalci zlorabe na projekcijskih risbah.
  • Vprašanja, ki nam pomagajo pri interpretaciji risbe.