Selekcijski intervju

Priročnik uporabniku ponuja praktično pomoč pri vodenju razgovorov z ljudmi. Metode in pristop, ki so v njem opisani, omogočajo ocenjevanje primernosti kandidatov na podlagi dejstev in ne občutkov.

 • Radovan Kragelj

Ni posebnih pogojev uporabe.

Opis

Avtor knjige je Radovan Kragelj, diplomirani psiholog in specialist za razvoj kadrov, ki ima ogromno izkušenj z vodenjem selekcijskega intervjuja, veliko pa se je tudi srečeval z ljudmi, ki so imeli pomembno vlogo pri izboru kandidatov za zaposlitev. Knjiga je prvič izšla leta 1998. Strokovno jo je pregledal in predgovor napisal Bojan Erjavšek.

Namen (uporabnost)

Priročnik uporabniku ponuja praktično pomoč pri vodenju razgovorov z ljudmi. Metode in pristop, ki so v njem opisani, omogočajo ocenjevanje primernosti kandidatov na podlagi dejstev in ne občutkov. Vsebina priročnika je vpeta v širši okvir selekcijskega postopka in je razdeljena v dva temeljna dela. V prvem se seznanimo z načini, pripomočki in orodji, ki so nepogrešljivi za učinkovito vodenje selekcijskega intervjuja. V drugem delu pa v vsebinskem smislu obravnavamo postopek pridobivanja, analiziranja, vrednotenja in interpretiranja konkretnih informacij o kandidatu za zaposlitev.

Glavna poglavja

 • Poglavitni pogoji uspešne selekcije,
 • Zahtevane lastnosti nekaterih poklicnih profilov,
 • Narava selekcijskega intervjuja,
 • Tipi in tehnike postavljanja vprašanj,
 • Napake pri vrednotenju intervjuja,
 • Tehnike kontrole,
 • Interpretacija delovne zgodovine,
 • Interpretacija šolanja in izobraževanja,
 • Interpretacija socialne prilagojenosti,
 • Interpretacija mentalnih sposobnosti, motivacije, zrelosti,
 • Zaključek intervjuja in pisanje poročila,
 • Kriteriji za ocenjevanje posameznih lastnosti,
 • Primer ocene kandidata.