Likovni test Benderjeve - razvojni ocenjevalni sistem - LB-R

S pomočjo Likovnega testa Bendejeve - razvojni ocenjevalni sistem dobimo informacije o morebitni možganski oškodovanosti in čustvenem stanju otroka. Test uporabljamo za otroke stare od 5 do 12 let.

  • Elizabeth M. Koppitz
  • Marjeta Tuševljak
  • Stanislav Bras

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne diplomirane psihologe (po t. i. starem študijskem programu) in magistre psihologije (po t. i. bolonjskem študijskem programu) (kategorija B/C: potrebno dodatno usposabljanje).

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Priročnik LB-R je pripravljen z dovoljenjem založbe Grune in Stratton po knjigi Elisabeth M. Koppitz: The Bender Gestalt Test for young Children (str. 15–33 in 132–141). Drugi del je napisan na osnovi razpoložljivih virov in dela s testom pri nas; vključeno je tudi delo Stanislava Brasa. Priročnik je pripravila Marjeta Tuševljak in je prvič izšel leta 1981.

Opis:

Likovni test Benderjeve LB uporabljamo kot razvojni test v psihološki praksi pri delu z otroki. V priročniku LB-R je predstavljen razvojni sistem ocenjevanja po E. M. Koppitzovi, standardiziran za starosti od 5. do 10. leta. S pomočjo nevroloških indikatorjev test omogoča zbiranje informacij o morebitni možganski oškodovanosti, s pomočjo čustvenih pokazateljev pa informacije o čustvenem stanju otroka.

Testiranje se izvaja individualno, možna pa je tudi skupinska izvedba. Otroci na list papirja eno za drugo prerisujejo 9 predlog.

Usposobljenost: Univ. dipl. psihologi (predbolonjski program) in mag. psihologije (bolonjski program) – B (C).

Starost: Od 5. do 12. leta.

Trajanje: Izvedba z ocenjevanjem traja približno 30 minut.

Zanesljivost: Korelacije med ocenjevalci znašajo od 0,79 do 0,99 (tuji podatki). Za retestno zanesljivost je v priročniku predstavljenih devet tujih študij; koeficienti so od 0,53 do 0,90.

Veljavnost: V priročniku so navedeni podatki nekaterih raziskav, med njimi tudi raziskava Stanislava Brasa: Evalvacija sindroma testnih znakov minimalne cerebralne disfunkcije na LB.

Norme: V priročniku so navedene norme (centilne vrednosti), ki jih je po standardizaciji leta 1974 postavila E. M. Koppitz. Za Slovenijo so objavljeni rezultati Brasove študije.