Seznam testov po kategorijah

Psihologi - A

Uporaba testov je zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne diplomirane psihologe (po t.i. starem študijskem programu) in magistre psihologije (po t.i. bolonjskem študijskem programu).

Psihologi - B

Uporaba testov je zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne diplomirane psihologe (po t.i. starem študijskem programu) in magistre psihologije (po t.i. bolonjskem študijskem programu).

Psihologi - C

Uporaba testov je zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne diplomirane psihologe (po t.i. starem študijskem programu) in magistre psihologije (po t.i. bolonjskem študijskem programu), ki imajo opravljeno dodatno usposabljanje.

Psihologi - D

Uporaba testov je zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne diplomirane psihologe (po t.i. starem študijskem programu) in magistre psihologije (po t.i. bolonjskem študijskem programu), ki imajo opravljeno daljše usposabljanje ali specializacijo.

Psihologi - pedagogi

Uporaba testov je zaradi strokovnih zahtev omejena na psihologe-pedagoge, ki so študirali psihologijo pod B.

Pedagogi in šolski svetovalni delavci

Uporaba testov je zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne diplomirane pedagoge in šolske svetovalne delavce drugih strok.

Specialni pedagogi

Učitelji

Zdravniki, fizioterapevti ...

Uporaba testov je zaradi strokovnih zahtev omejena na zdravnike, terapevte …

Logopedi

Strokovnjaki za kadre v podjetjih

Uporaba testov je zaradi strokovnih zahtev omejena na strokovnjake, ki se ukvarjajo s kadrovanjem.