Standardne progresivne matrice - SPM

S standardnimi progresivnimi matricami in standardnimi progresivnimi matricami plus (SPM in SPM-plus) merimo eduktivno komponento splošne intelektualne sposobnosti. Primerne so za starost od 7. leta naprej.

  • John C. Raven, Michael Raven, Irene Styles (test)
  • John C. Raven, J. Raven (več), J. H. Court (priročnik)
 
  • Dušica Boben

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne diplomirane psihologe (po t.i. starem študijskem programu) in magistre psihologije (po t.i. bolonjskem študijskem programu) (kategorija A:  enostavno za uporabo).

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Standardne progresivne matrice (orig. Standard Progressive Matrices – SPM) je John C. Raven prvotno razvil sredi 30-ih let, pregledal, standardiziral in prvič izdal pa jih je leta 1938. Med drugo svetovno vojno je zbral norme za odrasle, nato pa je test ponovno standardiziral na vzorcu šolske mladine. Dodatne podatke za starejše ljudi in druge je zbral v 40-ih letih. Kasneje so mnogi raziskovalci preverili natančnost norm. V Sloveniji je prve norme za mladostnike, stare od 11 do 16 let, pripravil Vito Ahtik leta 1955. Ponovno standardizacijo smo naredili leta 1998 (sodelovalo je 24 osnovnih in srednjih šol), leta 2008 pa smo posodobili norme za otroke, stare od 8;6 do 11;5 leta, in jih objavili v dodatku priročnika SPM-Plus.

Ker eduktivna sposobnost narašča za približno en standardni odklon na generacijo in je pri bolj sposobnih najstnikih in mlajših odraslih prišlo do učinka stropa, sta Irene Styles in Michael Raven izdelala različico SPM-Plus (prvič je izšla leta 1998), ki ima obnovljeno razlikovalno moč, katero je test za to skupino prvotno že imel. Hkrati je bila izdelana tudi vzporedna različica (SPM-P), ki se ujema s klasično obliko (1956) tako glede načina reševanja postavk, kot tudi možnega števila točk. Za SPM-Plus uporabljamo posebne norme. Slovensko standardizacijo SPM-Plus smo na Centru za psihodiagnostična sredstva izvedli leta 2005 (za mladostnike od 10,5 let do 14,5 let) in leta 2006 (za mladostnike od 15 do 17 let).

Opis:

S SPM in SPM-Plus merimo eduktivno komponento g, kot jo je definiral Spearman v teoriji o kognitivni sposobnosti. Eduktivna sposobnost vključuje oblikovanje novih vpogledov, sposobnost, da iz neurejenih in nepopolnih situacij izvlečemo smisel, ter sposobnost zaznavanja in prepoznavanja odnosov oziroma razmerij. Ker je zaznavanje v osnovi konceptualen proces, je bistvena lastnost eduktivne sposobnosti zmožnost, da ustvarimo nove, v glavnem neverbalne koncepte, s pomočjo katerih lahko jasno mislimo.

 

Test (SPM ali SPM-Plus) je sestavljen iz petih sklopov po 12 nalog oziroma matričnih sestavljank, ki prikazujejo serijsko spreminjanje v dveh dimenzijah hkrati. V vsaki sestavljanki en delček manjka, testiranec pa ga mora poiskati med danimi liki. Vsak sklop se začne s kar se da očitnim problemom. V nadaljevanju je vsaka naloga težja, rešimo pa jo lahko le na osnovi spoznanj iz predhodnih nalog. Test lahko izvedemo individualno ali skupinsko.

Kategorija: Univ. dipl. psihologi (predbolonjski program) in mag. psihologije (bolonjski program) – A.

Starost: SPM so namenjene otrokom in odraslim (od 6. leta dalje). SPM-Plus se uporablja za mladostnike in odrasle (lahko tudi otroke).

Trajanje: Čas reševanja je praviloma neomejen. Običajno traja reševanje skupaj z navodili okrog 40 minut (odvisno od starosti in načina testiranja). Vrednotenje nam vzame le nekaj minut.

Zanesljivost: V Sloveniji smo na vzorcu 1620 otrok in mladostnikov dobili Cronbachov indeks alfa 0,95, zanesljivost po razpolovitveni metodi pa 0,95. Cronbachov indeks zanesljivosti za SPM-Plus na vzorcu 1050 slovenskih mladostnikov od 11 do 14 let je 0,81. Povzetki več kot 40 študij zanesljivosti so objavljeni v sedmem zvezku priročnika Raziskave in viri iz leta 1995.

Veljavnost: V priročniku so zapisane številne študije veljavnosti z vidika različnih kultur, v kliničnem in izobraževalnem okolju. Podatki so razdeljeni na kriterijsko, vsebinsko in faktorsko konstruktivno veljavnost.

Norme: Slovenske norme (vzorec 1620 otrok in mladostnikov) za otroke oz. mladostnike od 7,5 do 18 let v obliki izravnanih percentilov za polletni starostni razmak (SPM). Primerjane so z britanskimi normami iz leta 1979. Za primerjavo najdete v priročniku tudi norme iz drugih evropskih in svetovnih držav. Norme za SPM-Plus (za lovenske mladostnike in tudi za druga jezikovna področja) najdete v dodatku priročnika SPM iz leta 2012 (druga dopolnjena izdaja). Slovenske norme imamo le za časovno neomejen čas reševanja.