Test diskov - TD

S testom diskov merimo konkretno inteligentnost, t. j. sposobnost reševanja konkretno zastavljenih nalog. Primeren je za starost od 8 let naprej.

  • Andrej Dolinar (test)
  • Andrej Dolinar, Živana Bele Potočnik (priročnik)

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne diplomirane psihologe (po t.i. starem študijskem programu) in magistre psihologije (po t.i. bolonjskem študijskem programu) (kategorija A:  enostavno za uporabo).

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Načrt za test je izdelal Andrej Dolinar na osnovi Bonnardelove verzije testa Pjorkovski. Oblikovan je bil na Centru za psihodiagnostična sredstva leta 1982. Priročnik sta napisala Andrej Dolinar in Živana Bele Potočnik.

Opis:

Test je namenjen ugotavljanju konkretne inteligentnosti, tj. sposobnosti za reševanje konkretno zastavljenih nalog. Osnova za oceno je čas, ki ga oseba potrebuje, da diske postavi na določena mesta. Dober rezultat je posledica hitrega in selektivnega uvida v dane odnose med elementi situacije, iznajdljivosti in načrtnega, sistematičnega delovanja. Kot dodaten vir ocenjevanja lahko uporabimo štetje gibov.

Nepogrešljiv je pri psiholoških pregledih (diagnostični, prognostični in raziskovalni namen), za ugotavljanje delovne sposobnosti in pri karierni orientaciji. Prednost testa je neverbalna naloga, zato je primerna tudi za tiste, ki besedno izražene naloge težje razumejo in imajo pri besednem izražanju težave ter za tiste, ki pisanja niso vajeni.

Kategorija: Univ. dipl. psihologi (predbolonjski program) in mag. psihologije (bolonjski program) – A.

Starost: Test je namenjen odraslim, mladostnikom in otrokom (od 8 let dalje).

Trajanje: Preizkušnja traja približno 3 minute.

Norme: Po spolu ni statistično značilnih razlik, so pa razlike glede na starost in izobrazbo. V priročniku so centilne norme za mladostnike od 11 do 19 let oz. za 6. in 8. razred osemletne osnovne šole ter maturante srednjih šol (skupaj 673 mladostnikov), navedene so tudi centilne norme za odrasle, stare od 20 do 40 let, glede na različne izobrazbene ravni (skupaj vzorec 2100 odraslih). Ti podatki so bili zbrani v začetku 80-ih let. V novicah Centra za psihodiagnostična sredstva TESTinfo iz leta 1996 so v prispevku Norme testa diskov prikazani še nekateri podatki (decili) za različne starostne in izobrazbene skupine.