Test nizov - TN

S Testom nizov merimo fluidno inteligentnost. Primeren je za mladostnike in odrasle.

  • Vid Pogačnik

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne diplomirane psihologe (po t.i. starem študijskem programu) in magistre psihologije (po t.i. bolonjskem študijskem programu) (kategorija A:  enostavno za uporabo).

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Test avtorja Vida Pogačnika je prvič izšel 1983, leta 1994 je bil izdan dopolnjen priročnik (ponatis 2006). Materiali za test so bili pripravljeni na Centru za psihodiagnostična sredstva v sodelovanju avtorja in Živane Bele Potočnik.

Opis:

Test se opira na procesni model inteligentnosti, ki ga avtor opisuje v svoji knjigi Pojmovanje inteligentnosti (1995). TN v prvi vrsti meri fluidno inteligentnost mladostnikov in odraslih, vsebuje pa tudi zaznavne in prostorske komponente. Na rezultat vpliva sposobnost odkrivanja odnosov in zakonitosti (sklepanje na podlagi neverbalnega gradiva), dober delovni spomin, hitrost obdelave informacij, pomaga pa tudi hitrost zaznavanja in sposobnost miselnega obračanja likov. Fluidna inteligentnost, ki ni pod vplivom zunanjih dejavnikov in izkušenj, se razvija do odrasle dobe, nato nekaj časa stagnira, s staranjem pa pride do opaznega upada, ki je posledica predvsem upočasnjenega procesa obdelave informacij. Med spoloma ni razlik. Izvedba testa je skupinska ali individualna. Obstajajo štiri različice: 

  • 10-minutna A oblika, 
  • 10-minutna B oblika,
  • 20-minutna A oblika, 
  • 20-minutna B oblika.

Test je sestavljen iz 45 nalog (oz. 30 v kratki različici). V vsaki nalogi je na levi strani niz 15 likov, na desni strani pa pet predlaganih odgovorov, med katerimi je samo eden takšen, ki niz pravilno nadaljuje.

Usposobljenost: Univ. dipl. psihologi (predbolonjski program) in mag. psihologije (bolonjski program) – A.

Starost: Od 10. do 60. leta.

Trajanje: Čas izvedbe je omejen na 10 (TN-10) ali 20 minut (TN-20), vrednotenje s šablono traja nekaj minut.

Zanesljivost: Za TN-20 (N = 376) je po metodi ocene r iz povprečne korelacije postavka-test 0,86, po metodi par-nepar 0,90 in po metodi test-retest (48 mesecev) 0,90; za TN-10 (N = 429) pa po metodi ocene r iz povprečne korelacije postavka-test 0,84 in po metodi par-nepar 0,81.

Veljavnost: V priročniku najdete korelacije med različnimi testi sposobnosti (Beta, TRL, D-48) in drugimi testi specifičnih sposobnosti. Predstavljena je tudi faktorska analiza večje baterije testov sposobnosti.

Norme: C- in T-vrednosti za TN-20 za osmošolce (N = 268), percentili za šestošolce (N = 108) ter IQ-vrednosti (M = 100, SD = 15) za TN-10 in TN-20 za odrasle (N = 736) glede na starostne skupine od 20 do 60 let s 5-letnim razmakom. Poleg tega so v priročniku tudi analize rezultatov različnih skupin (kandidati za zaposlitev, poklicni vozniki, osnovnošolci, kandidati za štipendije, psihološko svetovanje na srednjih šolah, izbor nadarjenih učencev, svetovanje brezposelnim ...).