Baterija za oceno otrokovega gibanja – druga izdaja - ABC gibanja 2

S pomočjo baterije za oceno otrokovega gibanja 2 dobimo kvantitativne in kvalitativne podatke o otrokovem gibanju. Namenjena je otrokom od 3. do 16. leta starosti. Poseben priročnik nas uvede v obravnavo otrok z gibalnimi težavami v njihovem naravnem okolju.


  • Sheila E. Henderson
  • David A. Sudgen
  • Anna L. Barnett
  • Blanka Colnerič
  • Tina Kavčič

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) testa je zaradi strokovnih zahtev omejena na specialne pedagoge, fizioterapevte, zdravnike pediatre, delovne terapevte, športne pedagoge z uspešno opravljenim usposabljanjem in psihologe (kategorija A: enostavno za uporabo). Vprašalnik in priročnik o obravnavi otrok z gibalnimi težavami v naravnem okolju lahko uporabljajo tudi starši, vzgojitelji, učitelji in drugi strokovnjaki, ki delajo z otroki z gibalnimi težavami.

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Avtorji druge izdaje Baterije za oceno otrokovega gibanja (org. Movement Assessment Battery for Children – Movement ABC-2) so Sheila E. Henderson, David A. Sugden in Anna L. Barnett. Prva verzija je bila v Sloveniji prvič izdana leta 2005, priročnik sta prevedli Andreja Mikuž in Jana Kodrič, strokovno pregledali pa Katja Groleger Sršen in Hermina Damjan. Pri slovenski priredbi druge verzije so sodelovali Blanka Colnerič, Tina Kavčič, Katja Groleger Sršen, Janez Jerman in Dušica Boben. Baterijo je strokovno pregledala Tjaša Filipčič. Izšla je leta 2014.

Opis:

Baterijo ABC gibanja 2 sestavljata test in vprašalnik. Rezultate baterije ABC gibanja 2 lahko uporabimo pri načrtovanju obravnave, pri čemer nam pomaga priročnik Obravnava otrok z gibalnimi težavami v njihovem naravnem okolju
 

V priročniku je opredeljena obravnava v naravnem okolju, kako zberemo vse podatke in načrtujemo obravnavo ter kako jo izvedemo. Dodani so tudi napotki o izvedbi in učenju gibalnih spretnosti ter nazorni primeri obravnave. 

Prednost take obravnave pred konvencionalnimi je, da ni vezana na določen prostor. Oblikovana je tako, da je čim bližje otrokovemu vsakdanjemu načinu življenja. Za to obravnavo je značilen tudi poseben odnos med udeleženci, organizacija obravnave in ključni principi učenja; kljub temu so lahko uporabniki fleksibilni in ustvarjalni. Cilj obravnave je bolj vesel otrok, ki zaradi pridobljene zadostne ravni gibalne kompetentnosti za vsakodnevne zahteve življenja, zaupa vase.

Usposobljenost: Zdravniki pediatri, univ. dipl. psihologi in mag. psihologije, univ. dipl. specialni in rehabilitacijski pedagogi in mag. prof. specialne in rehabilitacijske pedagogike, univ. dipl. terapevti in mag. delovne terapije, fizioterapevti, športni pedagogi z uspešno opravljenim usposabljanjem.

Starost: Od 3. do 16. leta.

Trajanje: Izvedba osnovne oblike testa traja od 20 do 40 minut, odvisno od otrokove starosti in težavnosti nalog. Izpolnjevanje vprašalnika traja približno 15 minut. Za vrednotenje testa in vprašalnika potrebujemo 10 minut.

Zanesljivost:
Test:
V priročniku so navedene raziskave zanesljivosti s prvo izdajo, predhodnimi različicami druge izdaje in retestna zanesljivost za drugo izdajo testa. Retestni koeficient zanesljivosti za Skupni testni dosežek je bil 0,80, za komponente pa od 0,73 do 0,84. Za slovenski vzorec (N = 440) so koeficienti notranje zanesljivosti (Cronbachov alfa) za Spretnost rok 0,81, Ciljanje in lovljenje 0,70, Ravnotežje 0,72 ter za Skupni testni dosežek 0,76.
Vprašalnik: Zanesljivost vprašalnika ABC gibanja 2 še ni dovolj raziskana; v priročniku so izvirni podatki za prvo izdajo. Notranja zanesljivost vprašalnika ABC gibanja 2 za slovenske podatke (N = 161) je 0,89 (razdelek A) in 0,92 (razdelek B) ter 0,95 za Skupni gibalni dosežek.

Veljavnost: 
Test: V priročniku so za veljavnost prve in druge verzije testa predstavljeni rezultati različnih raziskav. Navedene so ugotovitve za razvidno veljavnost, korelacije med dosežki pri testnih komponentah (Združeno kraljestvo: 0,25–0,36, Slovenija: 0,19–0,30), korelacije med testnimi komponentami in Skupnim testnim dosežkom (Združeno kraljestvo: 0,65–0,76, Slovenija: 0,62–0,75), kriterijska veljavnost (drobno-gibalne spretnosti pri ciprskih otrocih, britanski vzorec otrok z gibalnimi težavami, otroci z Aspergerjevim sindromom).
Vprašalnik: Veljavnost vprašalnika je v priročniku opisana na dveh tujih študijah: ena je vključevala otroke z razvojno motnjo koordinacije, druga pa otroke z Aspergerjevim sindromom. V Sloveniji takih študij še nimamo.

Norme:
Test: Standardni dosežki (M = 10, SD = 3) in centili za tri komponentne dosežke ter Skupni testni dosežek. Centilne rezultate lahko razdelimo na tri področja po principu semaforja: rdeče (težave), oranžno, zeleno (ni težav). V priročniku so angleške in slovenske norme. Slovenske norme so le do starosti 14 let in na manjšem nereprezentativnem vzorcu 440 otrok.
Vprašalnik: Sistem semaforja (na podlagi centilov) za Skupni gibalni dosežek. Slovenski izračuni so le okvirni.