Test mehanskih odnosov - TMO

S Testom mehanskih odnosov ugotavljamo sposobnost reševanja mehansko-tehničnih problemov. Primeren je za starost od 13. leta dalje. 

  • Gustav A. Lienert
  • Andrej Dolinar
  • Živana Bele Potočnik

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne diplomirane psihologe (po t.i. starem študijskem programu) in magistre psihologije (po t.i. bolonjskem študijskem programu) (kategorija A:  enostavno za uporabo).

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Avtor Testa mehanskih odnosov (orig. Mechanisch-Technischer-Verstandnistest – MTVT) je Gustav A. Lienert skupaj s skupino psihologov. Test je v tujini prvič izšel leta 1958, pri nas smo ga izdali leta 1974. Slovensko obliko testa in priročnik je pripravil Andrej Dolinar, Živana Bele Potočnik pa je test uredila ter pripravila list za odgovore in šablono.

Opis:

TMO je namenjen ugotavljanju sposobnosti reševanja mehansko-tehničnih problemov. Lahko je dopolnilo pri preizkusu splošne inteligentnosti ali pri izbiri  učencev in delavcev, ki jih želimo zaposliti za delo, ki zahteva znanje s področja mehanike. Test nudi tudi informacijo o praktični tehnični nadarjenosti, kar koristi pri poklicnem usmerjanju.

Test je tipa papir-svinčnik. Izvaja se skupinsko ali individualno. Naloge vsebujejo slikovni prikaz problema, testiranec pa izbere enega izmed ponujenih odgovorov. 

Usposobljenost: Univ. dipl. psihologi (predbolonjski program) in mag. psihologije (bolonjski program) – A.

Starost: Od 13. leta naprej.

Trajanje: Čas reševanja je omejen na 45 minut. Vrednotenje traja nekaj minut.

Zanesljivost: Podatkov za slovenski vzorec nimamo. V priročniku so nemški podatki: retestna zanesljivost po sedmih tednih je 0,76 (N = 175), razpolovitvena pa 0,81           (N = 213).

Veljavnost: V priročniku so podatki iz originalnega nemškega priročnika.

Norme: Navedene so le nemške norme za mladostnike glede na starost (od 13 do 19 let), vrsto šole in poklic v obliki centilov in standardnih vrednostih (M = 100, SD = 10).