Iskanje poklicne poti - SDS - R in E oblika

Iskanje poklicne poti kaže poklicne interese oz. načrtovanje izobraževanja ali kariere na podlagi Hollandove RIASEC teorije. Test je primeren od 11. leta starosti dalje.

  • John L. Holland
  • Zdenko Lapajne, Saša Niklanović, Brigita Hruševar Bobek, Dušica Boben (vprašalnik, priročnik)
  • Staša Bučar Markič, Andreja Sever, Zlata Šlibar, Željka Toličič Drobež, Sonja Gomboc, Nevenka Terdič, Dušica Boben (iskalo poklicev) 

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne diplomirane psihologe (po t.i, starem študijskem programu) oz. magistre psihologije (po t.i. bolonjskem študijskem programu) (kategorija A: enostavno za uporabo) in ostale profile z visokošolsko izobrazbo in opravljenim usposabljanjem.

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Avtor vprašalnika SDS (org. Self Directed Search) je John L. Holland. Slovensko priredbo smo prvič izdali leta 1993, ko so priročnik napisali Zdenko Lapajne, Saša Niklanović, Brigita Hruševar Bobek in Dušica Boben. Dopolnjen priročnik za obliko R in E je izšel leta 2005. Novo, poslovenjeno in dopolnjeno Iskalo poklicev smo izdali leta 2002, nato pa smo ga posodabljali še leta 2012 in 2020. Pri tem so sodelovali Staša Bučar Markič, Saša Niklanović, Andreja Sever, Zlata Šlibar, Željka Toličič Drobež, Olga Tomšič, Dušica Boben, Sonja Gomboc, Nevenka Terdič, Željka Toličič Drobež, Tjaša Fužir Koporec, Julija Pirnat. V letu 2008 smo pripravili vprašalnik SDS-R v spletni aplikaciji. Sodelovale so Zlata Šlibar, Anita Kovačik, Gordana Kamnik, Staša Bučar Markič, Željka Toličič Drobež in Mateja Poljšak.

Opis:

Interesni vprašalnik temelji na Hollandovi teoriji kariere oz. teoriji RIASEC, ki predpostavlja, da lahko večino ljudi in poklicev razvrstimo v enega od šestih tipov: realističnega (R), raziskovalnega (I), umetniškega (A), socialnega (S), podjetniškega (E) ali konvencionalnega (C). Vprašalnik lahko uporabimo v šolah, pri zaposlovanju, pri kandidatih za zaposlitev, pri vključevanju v izobraževanje, pri prekvalifikacijah, načrtovanju razvoja kadrov, ugotavljanju razlogov za neustrezne zaposlitve itd. 

Vprašalnik uporabljamo skupinsko ali individualno. Posameznik svoje odgovore sam ovrednoti in tudi delno interpretira. Pri tem si pomaga z Iskalom poklicev. Imamo dve obliki: običajno (R), ki je primerna za mladostnike in odrasle z dobro sposobnostjo branja in razumevanja, in enostavno (E), ki je namenjena učencem zadnje triade osnovne šole in mladostnikom ter odraslim z nižjo izobrazbo ali slabšo bralno sposobnostjo.

Usposobljenost: Univ. dipl. psihologi (predbolonjski program) in mag. psihologije (bolonjski program) – A ter drugi profili z visokošolsko izobrazbo in opravljenim usposabljanjem.

Starost: Spodnja starostna meja uporabe je 15 let, s testatorjevo pomočjo tudi mlajši.

Trajanje: Čas reševanja ni omejen. Večina posameznikov pride do končne šifre v 10–30 minutah, raziskovanje v Iskalu poklicev pa je odvisno od posameznika (nadaljnijh 20 minut ali več).

Zanesljivost: V priročniku so navedeni Pearsonovi koeficienti korelacij med lestvicami v vzorcu fantov in deklet. Ocene zanesljivosti v celotnem slovenskem vzorcu, izračunane s Cronbachovimi koeficienti alfa, so od 0,84 do 0,90. V priročniku so navedene tudi ameriške ocene zanesljivosti po drugih metodah. 

Veljavnost: Povzeti so podatki o konstruktni, sočasni in napovedni veljavnosti iz ameriškega priročnika, dodani pa so podatki o veljavnosti modela šesterokotnika in sočasni veljavnosti na podlagi analize slovenskega vzorca.

Norme: Norme v klasičnem pomenu niso potrebne. Imamo pa norme za različne indekse, ki nam pomagajo pri interpretaciji.