Lestvice za oceno stresa - EAE

Lestvice za oceno stresa nam dajejo oceno stresa v življenju, na delovnem mestu, pri vožnji in v obdobju starosti preko pogostosti stresnih situacij, doživljanja njihove jakosti in trajanja. Primerne za uporabo so od 18. do 90. leta.

Avtorja:

•    J. L. Fernández Seara

•    M. Mielgo Robles

Avtorji priredbe:

•    Marjeta Trstenjak

•    Dušica Boben

•    Nika Kavšek

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na diplomirane psihologe (po t. i. bolonjskem študijskem programu) in druge strokovnjake, ki imajo ustrezna znanja o merskih pripomočkih in njihovi uporabi ter o problematiki, povezani s stresom.

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Avtorja španskih Lestvic za oceno stresa EAE (orig. Escala de Apreciación del Estrés) sta J. L. Fernández Seara in M. Mielgo Robles. Prvič so bile izdane leta 1996. Slovensko priredbo smo naredili na Centru za psihodiagnostična sredstva. Pri priredbi lestvic so sodelovali prevajalca Mirjam in Gregor Batagelj ter psihologinje Marjeta Trstenjak, Dušica Boben in Nika Kavšek. Slovenski del priročnika so napisali Petra Obermajer, Dušica Boben in David Gosar, ki je tudi izračunal psihometrične lastnosti lestvic in norme. Priročnik je strokovno pregledal Boštjan Bajec. Na Centru za psihodiagnostična sredstva smo lestvice in priročnik prvič izdali leta 2017.

Opis:

Lestvice za oceno stresa uporabljamo za ugotavljanje števila stresnih dogodkov ali stanj, ki so bili prisotni v življenju posameznika, za ugotavljanje ocene jakosti, s katero je oseba doživljala oz. še doživlja te življenjske dogodke ali stanja in ugotavljanje, ali imajo ti stresni dogodki ali stanja še vedno vpliv na posameznikovo življenje v sedanjosti ali pa je njihov učinek že izzvenel. 
EAE vsebuje štiri samostojne lestvice:
● Lestvico za oceno stresa – življenje (EAE-Ž), ki vključuje 53 postavk, povezane z zdravjem, z medosebnimi odnosi, načinom življenja in počutjem; 
● Lestvico za oceno stresa – starostniki (EAE-S), ki vključuje 51 postavk, ki se nanašajo na situacije, kot so izguba zdravja, samostojnosti, delovne vloge ali se povezujejo z boleznijo, smrtjo in z življenjem v domu za starejše občane; 
● Lestvico za oceno stresa – delo (EAE-D), ki vključuje 50 postavk, ki se nanašajo na naloge in funkcije, ki jih oseba izvaja pri svojem delu, na kontekst dela in delovno okolje in odnos osebe do dela; 
● Lestvico za oceno stresa – vozniki (EAE-V), ki vključuje 35 postavk, ki se nanašajo na odnos voznika do zunanjih dejavnikov in do različnih vidikov vožnje, odnos do drugih udeležencev v prometu.

Usposobljenost: Psihologi 1. ali 2. stopnje po bolonjskem programu in vsi, ki imajo ustrezna znanja o merskih pripomočkih in njihovi uporabi ter o problematiki, povezani s stresom.

Starost: Lestvica Ž od 18 do 65 let, Lestvica S od 64 do 90 let, Lestvica D od 20 do 63 let in Lestvica V od 19 do 78 let.

Trajanje: Izpolnjevanje traja od 10 do 20 minut (odvisno od dolžine lestvice).  Vrednotenje pri papirni izvedbi traja približno 10 minut, če je izvedba preko spletne aplikacije TESTrešuj, je vrednotenje samodejno.

Zanesljivost: Stabilnost lestvic je bila izračunana z metodo ponovne izvedbe (po povprečno 25 do 28 dneh) in je med 0,86 in 0,66 (odvisno od posamezne lestvice). Zanesljivost na osnovi notranje skladnosti (razpolovitvena metoda: sode in lihe postavke) je med 0,93 in 0,88.

Veljavnost: V priročniku so predstavljene korelacije med lestvicami, komponentna in faktorska analiza ter zunanja veljavnost. V sklopu raziskovanja slednje je prikazan vpliv izbranih demografskih dejavnikov ter razlik med normativno skupino in specičnimi poklicnimi skupinami.

Norme: Slovenske norme so za vsako lestvico posebej urejene v tri sklope: centilne vrednosti za celoten standardizacijski vzorec, za skupino moških in za skupino žensk. Za vsak sklop posebej so izračunane centilne vrednosti za rezultat pogostost in za jakost izbranih stresnih dogodkov ali stanj (ločeni za sedanjost, preteklost).


Prijava na e-novice
CAPTCHA slika
V spodnje polje vnesite zgoraj izpisano kodo

Podatki o podjetju
Center za psihodiagnostična sredstva, d.o.o. 
Litostrojska 44d, 1000 Ljubljana
Email: info(a)center-pds.si

t: + 386 1 51 41 666