Vprašalnik o medosebnih težavah v mladostništvu - VMTM

Vprašalnik o medosebnih težavah v mladostništvu meri stopnjo različnih medosebnih težav, kot jih mladostnik zaznava pri sebi. Primeren je za mladostnike od 12. do 18. leta starosti.

  • Cándido J. Inglés
  • María S. Torregrosa
  • Xavier F. Méndez
  • Maria D. Hidalgo
  • Melita Puklek Levpušček
  • Maja Zupančič

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na šolske svetovalne delavce (psihologe, pedagoge, socialne pedagoge, specialne pedagoge, ...) in tudi učitelje.

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Vprašalnik o medosebnih težavah v mladostništvu (orig. Cuestionario de evaluación de dificultades interpersonales en la AdolescenciaCEDIA) izhaja iz španskega govornega območja. Avtorji so Cándido J. Inglés, María S. Torregrosa, Xavier F. Méndez in María D. Hidalgo. Slovensko priredbo sta pripravili Melita Puklek Levpušček in Maja Zupančič. Center za psihodiagnostična sredstva je vodil in organiziral slovensko standardizacijo, v kateri so sodelovali šolski psihologi in šolski svetovalni delavci iz 20 osnovnih in 10 srednjih šol. Statistične izračune je prispeval Boštjan Bajec, priročnik pa je strokovno pregledal Gregor Sočan. Vprašalnik je prvič izšel leta 2008.

Opis:

Vprašalnik o medosebnih težavah v mladostništvu je samoocenjevalna lestvica, ki meri raven prisotnosti medosebnih težav. Vključuje širok razpon odnosov in socialnih situacij z ljudmi različnih starosti, spolov, nivojev avtoritete in zaupnosti v različnih okoljih, kot so npr. družina, šola, prijatelji, raznospolni odnosi ter situacije na ulici, v trgovini in drugih javnih mestih.

Vsebuje pet podlestvic, ki jih zajame s 36 postavkami: Asertivnost, Odnosi z nasprotnim spolom, Govorjenje v javnosti, Družinski odnosi in Prijateljski odnosi. Dobimo tudi Skupni rezultat VMTM.

Vprašalnik lahko uporabljamo individualno ali skupinsko v diagnostičnem postopku, pri svetovanju ali terapevtski obravnavi medosebnih težav, kot podlago za načrtovanje individualnega programa, v preventivne namene, kot pripomoček na različnih delavnicah, v raziskavah ipd.

Kategorija: Univ. dipl. psihologi (predbolonjski program), mag. psihologije (bolonjski program) – A ter univ. dipl. pedagogi, ki so naredili prvo stopnjo psihologije, mag. (prof.) pedagogike, šolski svetovalni delavci drugih profilov in učitelji.

Starost: mladostniki od 12 do 18 let.

Zanesljivost: Koeficienti, izračunani na slovenskem standardizacijskem vzorcu (N = 1393), so nekoliko višji od španskih in so med 0,67 (Prijateljski odnosi) in 0,92 (Asertivnost) ter 0,93 za Skupni rezultat. Retestna zanesljivost po enem mesecu na pilotni verziji vprašalnika (N = 166) je bila od 0,44 (Prijateljski odnosi) do 0,84 (Odnosi z nasprotnim spolom) in 0,80 za Skupni rezultat.

Veljavnost: V priročniku je opisano preverjanje konstruktne veljavnosti s faktorsko analizo, povezave s težavami v socialnih situacijah (npr. LSAA), povezave z generalizirano in specifično socialno anksioznostjo, povezave z osebnostnimi potezami (npr. EPQ v Španiji in VMR-OM v Sloveniji).

Norme: Izračunane so percentilne norme za dekleta in fante v treh starostnih skupinah: 11–13, 14–15, 16–18 let.