Seznam testov, vprašalnikov in ostalih gradiv za nakup

Gradivo v trgovini Centra za psihodiagnostična sredstva lahko kupijo le usposobljeni uporabniki. Kdo je kompetenten uporabnik, je navedeno pri opisu vsakega psihodiagnostičnega pripomočka v katalogu. Ob prvem naročilu na vašem delovnem mestu nam, prosimo, posredujte tudi izpolnjeno izjavo (izjava za uporabnika).

Košarica

Cena ne vsebuje DDV.
Splošni pogoji nakupa

Vsi testi, vprašalniki in knjige
 Iskanje poklicne poti - SDS - R in E oblika
Iskanje poklicne poti - SDS - R in E oblika
 Lestvica osebnih vrednot - LOV
Lestvica osebnih vrednot - LOV
 Lestvice za oceno stresa - EAE
Lestvice za oceno stresa - EAE
 Test direktivnih stališč - DS
Test direktivnih stališč - DS
 Test poklicnih interesov za mladino -TPI
Test poklicnih interesov za mladino -TPI
 Test socialnih stališč - TSS
Test socialnih stališč - TSS
 Vprašalnik o medosebnih težavah v mladostništvu - VMTM
Vprašalnik o medosebnih težavah v mladostništvu - VMTM
 Vprašalnik o spoprijemanju s težavami za mladostnike - VSTM
Vprašalnik o spoprijemanju s težavami za mladostnike - VSTM
 Vprašalnik o učnih navadah za mladostnike - VUN
Vprašalnik o učnih navadah za mladostnike - VUN