Seznam testov, vprašalnikov in ostalih gradiv za nakup

Gradivo v trgovini Centra za psihodiagnostična sredstva lahko kupijo le usposobljeni uporabniki. Kdo je kompetenten uporabnik, je navedeno pri opisu vsakega psihodiagnostičnega pripomočka v katalogu. Ob prvem naročilu na vašem delovnem mestu nam, prosimo, posredujte tudi izpolnjeno izjavo (izjava za uporabnika).

Košarica

Cena ne vsebuje DDV.
Splošni pogoji nakupa

Vsi testi, vprašalniki in knjige
 Lestvice splošnega govornega razvoja - LJ – LSGR-LJ
Lestvice splošnega govornega razvoja - LJ – LSGR-LJ
 Lestvice zgodnjega razvoja Nancy Bayley - 2. izdaja - BSID-II
Lestvice zgodnjega razvoja Nancy Bayley - 2. izdaja - BSID-II
 Likovni test Benderjeve – razvojni ocenjevalni sistem – LB-R
Likovni test Benderjeve – razvojni ocenjevalni sistem – LB-R
 Preizkus pripravljenosti otrok za šolo - POŠ
Preizkus pripravljenosti otrok za šolo - POŠ
 Sistematični psihološki pregled triletnega otroka - SPP-3
Sistematični psihološki pregled triletnega otroka - SPP-3