Seznam testov, vprašalnikov in ostalih gradiv za nakup

Gradivo v trgovini Centra za psihodiagnostična sredstva lahko kupijo le usposobljeni uporabniki. Kdo je kompetenten uporabnik, je navedeno pri opisu vsakega psihodiagnostičnega pripomočka v katalogu. Ob prvem naročilu na vašem delovnem mestu nam, prosimo, posredujte tudi izpolnjeno izjavo (izjava za uporabnika).

Košarica

Cena ne vsebuje DDV.
Splošni pogoji nakupa

Razvojni preizkusi
 Lestvice splošnega govornega razvoja - LJ – LSGR-LJ
Lestvice splošnega govornega razvoja - LJ – LSGR-LJ
 Lestvice zgodnjega razvoja Nancy Bayley - 2. izdaja - BSID-II
Lestvice zgodnjega razvoja Nancy Bayley - 2. izdaja - BSID-II
 Likovni test Benderjeve – razvojni ocenjevalni sistem – LB-R
Likovni test Benderjeve – razvojni ocenjevalni sistem – LB-R
 Preizkus pripravljenosti otrok za šolo - POŠ
Preizkus pripravljenosti otrok za šolo - POŠ
 Sistematični psihološki pregled triletnega otroka - SPP-3
Sistematični psihološki pregled triletnega otroka - SPP-3
 Vprašalnik o otrokovi predelavi senzornih prilivov - VOP-SI
Vprašalnik o otrokovi predelavi senzornih prilivov - VOP-SI