Seznam testov, vprašalnikov in ostalih gradiv za nakup

Gradivo v trgovini Centra za psihodiagnostična sredstva lahko kupijo le usposobljeni uporabniki. Kdo je kompetenten uporabnik, je navedeno pri opisu vsakega psihodiagnostičnega pripomočka v katalogu. Ob prvem naročilu na vašem delovnem mestu nam, prosimo, posredujte tudi izpolnjeno izjavo (izjava za uporabnika).

Košarica

Cena ne vsebuje DDV.
Splošni pogoji nakupa

Vprašalnik o spoprijemanju s težavami za mladostnike - VSTM

Vprašalnik o spoprijemanju s težavami za mladostnike - VSTM

Za prvi nakup priporočamo ugoden začetni komplet, ki vsebuje potrebno gradivo za 50 udeležencev testiranja (priročnik, 25 vprašalnikov dolge oblike, 25 vprašalnikov kratke oblike, 50 listov za vrednotenje, 25 listov s profilom).
Sestavni deli

Količina