Seznam testov, vprašalnikov in ostalih gradiv za nakup

Gradivo v trgovini Centra za psihodiagnostična sredstva lahko kupijo le usposobljeni uporabniki. Kdo je kompetenten uporabnik, je navedeno pri opisu vsakega psihodiagnostičnega pripomočka v katalogu. Ob prvem naročilu na vašem delovnem mestu nam, prosimo, posredujte tudi izpolnjeno izjavo (izjava za uporabnika).

Košarica

Cena ne vsebuje DDV.
Splošni pogoji nakupa

Profil ocene posebnih potreb - SNAP-Združen

Profil ocene posebnih potreb - SNAP-Združen

Za prvi nakup priporočamo ugoden začetni komplet, ki vsebuje potrebno gradivo za 10 udeležencev testiranja (dva priročnika, po 10 vprašalnikov, računalniški program z 2-letno licenco).
Sestavni deli

Količina
  

Profil ocene posebnih potreb - SNAP-Združen