Psihološka testiranja

Psihologi TESTcentra izvajamo psihološka/psihometrična ocenjevanja učencev, dijakov in odraslih posameznikov.

Vsak dan se z ljudmi pogovarjamo o rezultatih njihovega psihološkega testiranja. Razložimo in narišemo, kaj bi rezultati lahko pomenili. Kandidatom za zaposlitev povemo to, kar bomo o njih povedali vodji. Učencem povemo, kje so se dobro izkazali in kaj so njihove močne plati.

Kandidati za zaposlitev izpolnjujejo vprašalnike in teste, ki so smiselno povezani z delovnim mestom, za katerega kandidirajo. Vodjem in kadrovski službi pomagamo z informacijami, kako se bo posameznik učil na delovnem mestu, koliko bo samostojen pri delu, mu ustreza delo v reguliranem okolju, si želi veliko svobode, ima potenciale za vodjo, zna nadzorovati svoje vedenje v stresnih razmerah, kaj ga motivira.

Sodelujemo s slovenskimi, mednarodnimi in tujimi podjetji ter agencijami.

 

Odrasli in mladostniki se na nas obrnejo, kadar načrtujejo ali spreminjajo svoj kariero. S pomočjo vprašalnikov in testov lahko na sistematičen način dobijo pregled nad svojimi interesi in poklici, ki so z njimi povezani. Psihološki testi in vprašalniki pokažejo, kakšne so naše značilnosti in sposobnosti v primerjavi z ljudmi enake starosti v Sloveniji. Na ta način lahko posamezniki spoznajo svoje prednosti in šibkejša področja.

 

Učenci ali dijaki in njihovi starši lahko na osnovi izpolnjevanja testov izvejo, katera so njihova močna področja, izluščijo svoje interese in dobijo seznam poklicev, ki so z njimi povezani, ugotovijo, kako bi lahko izboljšali svoje učne navade in podobno. S številnimi šolami po Sloveniji sodelujemo pri prepoznavanju nadarjenih učencev.


Kaj zmorem? V čem sem (lahko) dober? Kaj je zame tipično vedenje in pri katerem poklicu/delovnem mestu mi lahko pride prav?