Psihološka testiranja za podjetja

Psihološki pregledi, svetovanje.

Za podjetja izvajamo psihološke preglede/testiranja za sprejem na delo ali razvoj kadrov in psihološke analize različnih skupin. S strokovnim neodvisnim psihološkim mnenjem pomagamo pri pomembnih odločitvah za sprejem novih sodelavcev ali pri načrtovanju kariere.

Vsebino in obseg psihološkega pregleda/analize prilagodimo zahtevam in ciljem podjetja. Pri tem uporabljamo zanesljive in veljavne psihološke merske pripomočke, ki so strokovno prirejeni in normirani za slovensko govorno področje in kulturo. Vsi imajo tudi urejene avtorske pravice.

Izmerimo lahko različne intelektualne sposobnosti, ustvarjalni potencial, različne osebnostne lastnosti, poklicne interese, vrednote, motivacijo, integriteto na delovnem mestu ...

Naša storitev vključuje:

  • izbiro primernih testov in izvedbo skupinskega in/ali individualnega testiranja,
  • vrednotenje odgovorov in razlago rezultatov,
  • psihološko mnenje za vsakega posameznika in/ali poročilo za skupino,
  • intervju s posameznikom, v katerem posredujemo tudi povratno informacijo o rezultatih,
  • predaja mnenja in/ali poročila ter po potrebi ustna predstavitev rezultatov odgovorni osebi v podjetju.

Celotno naše delo je skladno s psihološkim etičnim kodeksom in zakonom o varstvu osebnih podatkov.
Opravili smo že več kot 1000 psiholoških pregledov po naročilu podjetij, ki praktično zastopajo vse gospodarske in negospodarske panoge.

Cene: od 150,00 EUR + DDV na osebo (odvisna od obsega in zahtevnosti testiranja, možni popusti na skupino). Sporočite nam vaše zahteve, da vam pošljemo ponudbo.

Internetno testiranje.

Kadrovskim strokovnjakom v podjetjih ali drugih organizacijah nudimo možnost uporabe internetnega testiranja. Postopek je naslednji: organizacija kupi e-teste (zato mora imeti usposobljenega strokovnjaka – več), nato pa strokovnjak v tej organizaciji povabi k testiranju izbrane osebe in jim dodeli gesla, s katerim bodo imele dostop do izpolnjevanja e-testa. Strokovnjak je odgovoren za strokovno razlago rezultatov tej osebi.

Trenutno imamo pripravljena dva e-testa:

  • Iskanje poklicne poti po J. L. Hollandu (SDS)
  • Vprašalnik za merjenje strukture osebnosti po modelu »velikih pet« (BFQ)

e-iskanje poklicne poti

SDS je razvil dr. John Holland. Njegova teorija poklicev je osnova za večino sodobnih kariernih vprašalnikov. Holland je ljudi in poklice razvrstil v šest skupin (on jih imenuje tipe): realistični, raziskovalni, umetniški, socialni, poslovni in konvencionalni. Z vprašalnikom ocenimo izraženost teh šestih tipov pri posamezniku. Rezultat je tri-črkovna šifra, ki razkriva tudi osebnost in vrednote posameznika, pa tudi seznam poklicev, ki najbolje ustrezajo teh šifri. (Skok na opis SDS v katalogu.)

Rezultati testiranja lahko pomagajo posamezniku pri razmišljanju o samem sebi, svojih željah, znanjih in sposobnostih in pri razumevanju povezanosti lastnih veščin ter interesov z njegovo izbiro poklica. Ljudje, ki izberejo poklic oz. kariero skladno njihovih lastnostim bodo najverjetneje pri svojem delu bolj zadovoljni in uspešni. Z rezultati si lahko pomagajo pri iskanju ustreznega delovnega mesta tudi kadrovski strokovnjaki v organizaciji.

Pripravljeni sta dve poročili. Eno za osebo, ki je vprašalnik izpolnjevala, eno za strokovnjaka, ki je osebi dodelil dostop in ji bo tudi bolj podrobno razložil rezultate. V poročilu za strokovnjaka so vsi posamezni odgovori, osnovni rezultati ter potrebni izračuni za dodatno strokovno razlago.

Cena samotestiranja je od 4,84 do 3,63 EUR (+ DDV). Cena se znižuje glede na število nakupov.

e-vprašalnik "velikih pet"

Z vprašalnikom merimo pet faktorjev osebnosti (s poddimenzijami): energija, sprejemljivost, vestnost, čustvena stabilnost, odprtost in L lestvico. Primeren je za starejše od 16 let. (Skok na opis BFQ v katalogu.)
Uporaba internetnega vprašalnika je pripravljena za izpolnjevanje in vrednotenje vprašalnika, interpretacijo rezultatov pa poda psiholog (izpis osebnega poročila za osebo, ki je vprašalnik izpolnjevala, ni možen).

Cena samotestiranja je od 0,92 do 0,67 EUR + DDV. Cena se znižuje glede na število nakupov.