Delo s primeri WISC-III

Komu je namenjeno Delo s primeri WISC-III?

Univerzitetnim diplomiranim psihologom oz. magistrom psihologije, ki WISC-III že uporabljajo.

Pridobili boste ...

... pogled drugih udeležencev oz. vodje srečanja na rezultate, ki jih boste prinesli s seboj.

Na kratko o programu

Srečanje Delo s primeri WISC-III bomo znova izpeljali pod vodstvom mag. Jožice Možina, ki ima bogate izkušnje z diagnostiko otrok, deluje v komisiji za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami v programe vzgoje in izobraževanja, pri nas pa vodi del usposabljanja za WISC-III, vezanega na Kaufmanovo interpretacijo rezultatov. Skupaj z udeleženci bo razreševala dileme pri interpretaciji rezultatov WISC-III, za uvod pa pripravila kratko predstavitev na temo Razlikovanje nižjih intelektualnih sposobnosti od težav s pozornostjo.

Kotizacija je 50,00 EUR (22 % DDV je že vključen).

Naslednji termin

Naslednji termin je sreda, 17. februarja 2021.