Usposabljanja o uporabi posameznih testov in testiranjih

 

   Wechslerjeva lestvica inteligentnosti za odrasle (WAIS-IVSI)
   Wechslerjeva lestvica inteligentnosti za otroke (WISC-IIISI)
   Profil ocene posebnih potreb (SNAP-Združen)
   Kratek Torranceov test ustvarjalnosti za odrasle (ATTA)
   Torranceovi testi ustvarjalnega mišljenja – slikovna oblika A (TTCT-SL)
   Hollandov vprašalnik Iskanje poklicne poti StandardSDS
   Wechslerjeva lestvica inteligentnosti za predšolske otroke (WPPSI-IIISI)
   Baterija za oceno otrokovega gibanja 2 – ABC gibanja 2
   Lestvica osebnih vrednot (LOV)
   Lestvica agresivnosti za učence in dijake (AG-UD)
   Lestvica anksioznosti za učence in dijake (AN-UD)
   Lestvice splošnega govornega razvoja (LSGR-LJ)
   Pozornost
   Pravljični test (FTT)
   Preizkus zaznavno-motoričnih sposobnosti (ZMS)
   Projekcijski test "Mozaik" (PPM)
   Sklop srečanj psihologov na področju psihodiagnostike kadrov
   Torranceovi testi ustvarjalnega mišljenja - besedna oblika A (TTCT-BS)
   Učne navade (z uporabo vprašalnika VUN)
   Uporaba Ravnovih progresivnih matric pri identifikaciji nadarjenih
   Vprašalnik za oceno osebnosti (PAI)
   Vprašalnik za oceno osebnosti na delovnem mestu (BIP)
   Vprašalnik za oceno osebnosti - oblika za mladostnike (PAI-A)
   WISC-IIISI – uporaba v procesu diagnostike in obravnave motenj učenja
   ABAS-3 - Sistem za ocenjevanje prilagoditvenega vedenja
   Vprašalnik o otrokovi predelavi senzornih prilivov (VOP-SI)
   Vizualno-motorični test BENDER-GEŠTALT II (BG-II)
   Preizkus predbralnih zmožnosti (PPZ)
   Vprašalnik o motnjah hranjenja (EDI-3)
   Vprašalnik o motnjah hranjenja, presejalna oblika − odločitev za nadaljnjo obravnavo (EDI-3 RF)
   Slovenski test iskanja besed (STIB)
   Vprašalniki digitalnih zasvojenosti (IAT, IDS9-SF, IGDS9-SF)