Lestvica osebnih vrednot (LOV)

Komu je usposabljanje namenjeno?

Različnim profilom z visokošolsko izobrazbo (poklicnim svetovalcem, svetovalnim delavcem različnih profilov v šolah, kadrovikom različnih profilov, itd.). Lestvica je uporabna na področju svetovalne dejavnosti in organizacijske prakse, saj z različnih zornih kotov osvetli človekovo osebnost in se odlično dopolnjuje z drugimi psihološkimi diagnostičnimi instrumenti.

Na kratko o usposabljanju

LOV omogoča hiter vpogled v motivacijsko strukturo mladostnikov in odraslih (več). Prvič smo usposabljanje izvedli leta 2013, čeprav je lestvica znana že od leta 1987 (prva izdaja) oz. 2002 (druga izdaja). Na usposabljanju spoznate Pogačnikov model vrednot, lestvico, njeno izvedbo, vrednotenje in interpretacijo. Posebna pozornost je namenjena tudi etičnim izhodiščem in mednarodnim smernicam za uporabo testov. Usposabljanje vodi Dušica Boben. Vsebina:

  • Temeljna spoznanja o človekovi osebnosti in motivaciji.
  • Kaj so osebne vrednote in kako razkrivajo motivacijo?
  • Sami boste izpolnili lestvico vrednot.
  • Kakšna je struktura osebnih vrednot?
  • Kako obdelamo z lestvico zbrane rezultate in jih tolmačimo?
  • Kako uporabo lestvice kombiniramo še z drugimi viri?
  • Kako kompetentno uporabljati merske pripomočke (mednarodne smernice o uporabi testov)?

Kotizacija zadnjega usposabljanja je bila 192,76 EUR (158,00 EUR + 22 % DDV).

Naslednji termin

Veseli bomo vaše informativne predprijave, da vas obvestimo, ko bo določen naslednji termin.