SNAP-Združen: SNAP-3 in SNAP-Vedenje (SNAP-V)

Komu je usposabljanje namenjeno?

SNAP-3 je namenjen specialnim in rehabilitacijskim pedagogom, logopedom in psihologom, ki delajo v vrtcu, osnovni šoli ali šoli s prilagojenim programom ali v zunanji ustanovi (zdravstvo, sociala), pa tudi pedagogom, ki imajo najmanj tri leta izkušenj s populacijo s specifičnimi učnimi težavami in se na tem področju tudi strokovno izpopolnjujejo. SNAP-V je namenjen svetovalnim delavcem v šoli (socialni pedagogi, psihologi, pedagogi, specialni in rehabilitacijski pedagogi, socialni delavci in inkluzivni pedagogi) oz. izvajalcem dodatne strokovne pomoči za pomoč otrokom v šoli in doma ali izvajalcem pri obravnavi otroka v zunanji ustanovi (npr. zdravstvo, sociala).

Na kratko o usposabljanju

Leta 2019 je izšel prenovljen program SNAP-Združen in prvič v Sloveniji SNAP-V. SNAP-3 omogoča sistematičen in izčrpen pregled otrokovih specifičnih učnih težav in njihovih dejavnikov, SNAP-V pa omogoča prepoznavanje socialnih, čustvenih in vedenjskih težav otroka in nudenje praktične strategije za spopadanje z njimi.

Usposabljanje je razdeljeno na dva dneva, vodi ga izkušena strokovnjakinja Pika Polona Bižal, univerzitetna profesorica defektologije:

  • Prvi dan SNAP-3: spoznavanje instrumenta SNAP-3 in njegova uporaba v praksi - predstavitev vprašalnikov (specifične učne težave), nalog, profila in uporaba programa; izvedba in vrednotenje; delo s primeri SNAP-3.
  • Drugi dan SNAP-V: spoznavanje instrumenta SNAP-V in njegova uporaba v praksi - predstavitev vprašalnikov (čustvene, socialne in vedenjske težave); izvedba in vrednotenje; delo s primeri SNAP-V.

Cilj je usposobiti strokovnjake za izvedbo in interpretacijo rezultatov SNAP - Združen (SNAP-3 in/ali SNAP-V) ter povezovanje specifičnih značilnosti.

Kotizacija zadnjega dvodnevnega usposabljanja SNAP-Združen, ki je potekalo maja 2021 je bila 234 EUR + 22 % DDV (tj. 285,48 EUR). Kotizacija zadnjega  enodnevnega usposabljanja, ki je potekalo maja 2021 (1. dan: SNAP-3 ali 2. dan: SNAP-V) je bila 130 EUR + 22 % DDV (tj. 158,60 EUR).

Naslednji termin

Veseli bomo vaše informativne predprijave, da vas obvestimo, ko bo določen naslednji termin.