15. in 16. marec 2019: SNAP-Združen: SNAP-3 in SNAP-Vedenje (SNAP-V)

Komu je usposabljanje namenjeno?

SNAP-3 je namenjen specialnim in rehabilitacijskim pedagogom, logopedom in psihologom, ki delajo v vrtcu, osnovni šoli ali šoli s prilagojenim programom ali v zunanji ustanovi (zdravstvo, sociala), pa tudi pedagogom, ki imajo najmanj tri leta izkušenj s populacijo s specifičnimi učnimi težavami in se na tem področju tudi strokovno izpopolnjujejo. SNAP-V je namenjen svetovalnim delavcem v šoli (socialni pedagogi, psihologi, pedagogi, specialni in rehabilitacijski pedagogi, socialni delavci in inkluzivni pedagogi) oz. izvajalcem dodatne strokovne pomoči za pomoč otrokom v šoli in doma ali izvajalcem pri obravnavi otroka v zunanji ustanovi (npr. zdravstvo, sociala).

 

Na kratko o usposabljanju

Leta 2019 je izšel prenovljen program SNAP-Združen in prvič v Sloveniji SNAP-V. SNAP-3 omogoča sistematičen in izčrpen pregled otrokovih specifičnih učnih težav in njihovih dejavnikov, SNAP-V pa omogoča prepoznavanje socialnih, čustvenih in vedenjskih težav otroka in nudenje praktične strategije za spopadanje z njimi.

Usposabljanje je razdeljeno na dva dneva, vodi ga izkušena strokovnjakinja Pika Polona Bižal, univerzitetna profesorica defektologije:

  • Prvi dan SNAP-3: spoznavanje instrumenta SNAP-3 in njegova uporaba v praksi - predstavitev vprašalnikov (specifične učne težave), nalog, profila in uporaba programa; izvedba in vrednotenje; delo s primeri SNAP-3.
  • Drugi dan SNAP-V: spoznavanje instrumenta SNAP-V in njegova uporaba v praksi - predstavitev vprašalnikov (čustvene, socialne in vedenjske težave); izvedba in vrednotenje; delo s primeri SNAP-V.

Cilj je usposobiti strokovnjake za izvedbo in interpretacijo rezultatov SNAP - Združen (SNAP-3 in/ali SNAP-V) ter povezovanje specifičnih značilnosti.

 

Naslednji termin

Zadnje usposabljanje je potekalo 6. in 7. septembra 2019. Prisrčno vas vabimo, da se prijavite na naslednje usposabljanje, ki bo potekalo 31. januarja in 1. februarja 2020 - Vabilo s prijavnico.