Slovenski test iskanja besed (STIB)

Komu je usposabljanje namenjeno?

Usposabljanje je namenjeno logopedom z opravljenim strokovnim izpitom. V primeru uporabe za raziskovalne namene se usposabljanja lahko udeležijo tudi psihologi, jezikoslovci in drugi strokovnjaki s področja kognitivnih znanosti jezika.

Na kratko o usposabljanju

Usposabljanje bodo vodili avtorji testa logopedinji Barbara Vogrinčič in Tina Pogorelčnik, jezikoslovec dr. Matic Pavlič ter psiholog dr. David Gosar. Namen usposabljanja je pridobiti potrebna znanja za izvedbo testiranja, vrednotenja zbranih podatkov ter analizo in interpretacijo rezultatov.

Vsebina:

  • Uvodni pozdrav.
  • Leksikalno procesiranje.
  • Namen in uporaba testa.
  • Delavnica: izvedba testa (razlaga, 45 in testiranje drug drugega).
  • Delavnica: vrednotenje (razlaga, gledanje primerov in diskusija o tem).
  • Rezultati, interpretacija in vprašanja udeležencev (delavnica).
  • Predstavite aplikacije TESTrešuj za vrednotenje in informacije o registraciji in nakupu.

Naslednji termin

Naslednja datuma za izvedbo usposabljanja STIB sta: