Torranceovi testi ustvarjalnega mišljenja - besedna oblika A (TTCT-BS)

Komu je usposabljanje namenjeno?

Univerzitetnim diplomiranim psihologom oz. mag. psihologije, posebno tistim, ki na šolah izvajajo odkrivanje nadarjenih učencev oz. dijakov. Besedna oblika Torranceovega testa ustvarjalnega mišljenja (več) je kategorije C, kar pomeni, da je za njegovo uporabo predpisano obvezno usposabljanje. Brez potrdila o usposobljenosti testa ne more kupiti tudi univ. dipl. psiholog oz. mag. psihologije.

Pridobili boste ...

... potrebno suverenost za izvedbo, vrednotenje in interpretacijo besedne oblike A TTCT.

Na kratko o usposabljanju

Dvodnevno usposabljanje redno organiziramo že od leta 2003, tudi po dva na leto. Usposabljanje vodita psihologinji Dušica Boben in mag. Marjeta Trstenjak, ki se je zanj šolala v ZDA.

Program usposabljanja je praktično zastavljen in vsebuje veliko vaj vrednotenja, saj je ta del uporabe TTCT-BS najbolj podvržen subjektivnosti:

  • pregled spoznanj o ustvarjalnosti s poudarkom na Torranceovem modelu ustvarjalnega mišljenja,
  • predstavitev testa in slovenske priredbe besedne oblike A TTCT,
  • izvedba,
  • osnovne prvine vrednotenje in primeri,
  • vaje v vrednotenju in uporaba lista za povzemanje,
  • normiranje,
  • interpretacija,
  • poročanje rezultatov učencu, staršem, učiteljem.

Udeleženci samostojno izvedejo testiranje in vrednotenje v tednu med prvim in drugim dnem usposabljanja. 

Kotizacija zadnjega dvodnevnega usposabljanja, ki je potekalo oktobra 2021 je bila 158,60 EUR (130,00 EUR + 22 % DDV).

Naslednji termin

Zadnje usposabljanje je potekalo 10. in 19. oktobra 2023. Veseli bomo vaše informativne predprijave, da vas obvestimo, ko bo določen naslednji termin.