Uporaba Ravnovih progresivnih matric (RPM) pri identifikaciji nadarjenih

Komu je usposabljanje namenjeno?

Univerzitetnim diplomiranim psihologom oz. mag. psihologije, posebno tistim, ki na šolah izvajajo odkrivanje nadarjenih učencev oz. dijakov.

Pridobili boste...

... suverenost pri izbiri ustrezne oblike Ravnovih progresivnih matric za vaše testirance.

... začetne izkušnje z vrednotenjem in poročanjem o rezultatih (na praktičnih primerih).

Na kratko o usposabljanju

To enodnevno usposabljanje redno organiziramo že od leta 2006. Vodi ga Dusica Boben, univ. dipl. psih., univ. dipl. mat., ki je vodila slovensko normalizacijo CPM, SPM, SPM-Plus in APM ter sodelovala z dr. J. Ravnom na številnih simpozijih in o tem napisala tudi poglavje v knjigi Johna in Jean Raven Uses and Abuses of Intelligence (2008).

Program usposabljanja je praktično zastavljen in vsebuje veliko vaj.

  • Model inteligentnosti po Ravnu.
  • Izbor ustrezne oblike oz. zahtevnosti matric in izvedba.
  • Vrednotenje in interpretacija.
  • Sporočanje rezultatov učiteljem, staršem in učencem.

Naslednji termin

Usposabljanje je nazadnje potekalo 12. maja 2015. Če se nam bo javilo več interesentov, bomo usposabljanje ponovno organizirali.

Veseli bomo vaše informativne predprijave, da vas obvestimo, ko bo določen naslednji termin.