WISC-IIISI – uporaba v procesu diagnostike in obravnave motenj učenja

Komu je usposabljanje namenjeno?

Univerzitetnim diplomiranim psihologom oz. magistrom psihologije, predvsem šolskim in kliničnim psihologom, ki se pri svojem delu srečujejo s problemi diagnostike in obravnave otrok ali mladostnikov z motnjami učenja. Priporočljivo je, da udeleženci že dobro poznajo WISC-III in imajo izkušnje z njim ali so vsaj bili na usposabljanju za njegovo uporabo.

Na kratko o usposabljanju

Usposabljanje smo pod vodstvom dr. Lidije Magajna izvedli že trikrat. Namen usposabljanja je poglobiti znanje o povezanosti različnih pokazateljev na WISC–IIISI (več) z modeli učenja šolskih veščin in različnimi modeli specifičnih motenj učenja ter izmenjava izkušenj ob predstavitvi primerov. Cilj seminarja je tudi usposobiti udeležence za bolj učinkovito postavljanje domnev in sugestij v procesu diagnostike in načrtovanja obravnave. Vsebina:

  • diagnostično ocenjevanje motenj učenja v okviru sodobnih paradigmatskih sprememb na področju odkrivanja in obravnave posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb,
  • učne težave splošne in specifične narave - kompleksnost in problemi diagnostike, vloga in pomen WISC-IIISI,
  • modeli predelovanja informacij in razvoja šolskih veščin (branje, pisanje, matematika) – povezave s pokazatelji na WISC-IIISI,
  • uporaba WISC-IIISI pri diferencialni diagnozi specifičnih podtipov motenj učenja pri branju, pisanju, pravopisu in matematiki,
  • predstavitev primerov specifičnih težav, vaje, izmenjava izkušenj,
  • sugestije za psiho-pedagoške intervence, prilagajanje poučevanja, razvijanje kompenzatornih strategij in močnih področij.

Kotizacija usposabljanja je 146,00 EUR (120,00 EUR + 22 % DDV).

Naslednji termin

Veseli bomo vaše informativne predprijave, da vas obvestimo, ko bo določen naslednji termin.