Jesen 2018: Wechslerjeva lestvica inteligentnosti za otroke - WISC-IIISI

Komu je izobraževanje namenjeno?

Univerzitetnim diplomiranim psihologom oz. mag. psihologije. WISC-III (več) je C kategorije, kar pomeni, da je za njegovo uporabo predpisano obvezno usposabljanje.

Na kratko o usposabljanju

Cilj dvo- in poldnevnega usposabljanja je usmerjen v uporabo testa, torej v izvedbo, vrednotenje in predvsem interpretacijo rezultatov, ki je v priročniku WISC-III obdelana le s psihometričnega vidika. Zato smo k sodelovanju povabili številne psihologe iz različnih psiholoških smeri: mag. David Gosar in Vesna Krkoč prihajata iz nevropsihološkega laboratorija Pediatrične klinike v Ljubljani, Mojca Kirbiš je psihologinja na osnovni šoli, dr. Lidija Magajna dela v Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše ter predava na Pedagoški fakulteti, mag. Jožica Možina je zaposlena v zdravstvenem domu, Meta Petrič Puklavec pa prihaja iz Zavoda za gluhe in naglušne.

Uvodni dan je posvečen:

  • Izvedbi podtestov WISC-IIISI

Drugi dan je na programu:

  • Kratka ponovitev izvedbe testa in vrednotenja WISC-III ter
  • Kaufmanova priporočila za interpretacijo WISC-III s primeri iz prakse.

Tretji dan je posvečen predstavitvi uporabe WISC-III na različnih področjih psihološke prakse:

  • profili otrok z govorno-jezikovnimi motnjami na WISC-IIISI,
  • WISC-IIISI v šoli in profili nadarjenih učencev,
  • praktične izkušnje pri uporabi WISC-IIISI v klinični praksi s poudarkom na nevropsihološki interpretaciji,
  • uporabnost WISC-IIISI pri diagnostiki specifičnih učnih težav.

Nekaj časa je namenjeno vprašanjem udeležencev, diskusiji in povzetkih usposabljanja.

Kotizacija je 240,00 EUR + DDV (tj. 292,80 EUR).

Naslednji termin

Usposabljanje je nazadnje potekalo 20. in 21. aprila ter 6. maja 2017. Usposabljanje bomo naslednjič organizirali predvidoma v novembru in začetku decembra 2018

Veseli bomo vaše informativne predprijave, da vas obvestimo, ko bo določen naslednji termin.