Wechslerjeva lestvica inteligentnosti za otroke (WISC-III)

Komu je izobraževanje namenjeno?

Univerzitetnim diplomiranim psihologom oz. mag. psihologije. WISC-III (več) je C kategorije, kar pomeni, da je za njegovo uporabo predpisano obvezno usposabljanje.

Na kratko o usposabljanju

Cilj dvo- in poldnevnega usposabljanja je usmerjen v uporabnost in uporabo testa, torej v izvedbo, vrednotenje in predvsem interpretacijo rezultatov, ki je v priročniku WISC-III obdelana le s psihometričnega vidika. Program smo pripravili tako, da je namenjen tako tistim, ki test že uporabljate, kot tistim, ki ga še boste. Usposabljanje vodijo mag. Jožica Možina, univ. dipl. psih., dr. Lidija Magajne, univ. dipl. psih. in  dr. David Gosar, specialist klinične psihologije. 

Uvodni dan je posvečen:

  • Izvedbi podtestov WISC-IIISI.

Vodi: mag. Jožica Možina, univ. dipl. psih.

Drugi dan je na programu:

  • Kratka ponovitev izvedbe testa in vrednotenja WISC-III.
  • Kaufmanova priporočila za interpretacijo WISC-III s primeri iz prakse.

Vodi: mag. Jožica Možina, univ. dipl. psih.

Tretji dan je posvečen predstavitvi uporabe WISC-III na različnih področjih psihološke prakse:

  • Praktične izkušnje pri uporabi WISC-III v klinični praksi s poudarkom na nevropsihološki interpretaciji.

Vodi: dr. David Gosar, specialist klinične psihologije

  • Uporabnost WISC-III pri diagnostiki specifičnih učnih težav.

Vodi: dr. Lidija Magajna, univ. dipl. psih. 

Nekaj časa je namenjeno vprašanjem udeležencev, diskusiji in povzetkih usposabljanja.

Kotizacija dvo- in pol dnevnega usposabljanja je 250,00 EUR + DDV (tj. 305,00 EUR).

Naslednji termin

Veseli bomo vaše informativne predprijave, da vas obvestimo, ko bo določen naslednji termin.