Junij 2019: Wechslerjeva lestvica inteligentnosti za predšolske otroke (WPPSI-IIISI)

Komu je usposabljanje namenjeno?

Univerzitetnim diplomiranim psihologom oz. magistrom psihologije.

Na kratko o usposabljanju

Dvodnevno usposabljanje bo vodila švedska psihologinja dr. Eva Tideman, specialistka klinične psihologije in nevropsihologije iz Univerze Lund. Cilj dvodnevnega usposabljanja je usmerjen v uporabnost (kdaj uporabiti test) in strokovno uporabo testa.

  1. dan:

¬ Uvod: Wechslerjeve lestvice

¬ Teoretično ozadje in predstavitev WPPSI-IIISI

¬ Izvedba in vrednotenje WPPSI-IIISI

¬ Praktično spoznavanje WPPSI-IIISI (delo v manjših skupinah)

2. dan:

¬ Kako interpretirati WPPSI-IIISI  

¬ Prednosti in pomanjkljivosti WPPSI-IIISI  

¬ Različni pomembni vidiki klinične uporabe 

Usposabljanje poteka v angleškem jeziku, z možnostjo prevajanja v slovenščino.


Kotizacija dvodnevnega usposabljanja je 268,00 EUR + 22% DDV (tj. 326,96 EUR).


Naslednji termin

Usposabljanje bo naslednjič potekalo 13. in 14. junija 2019. Vabimo vas, da nam  pošljete izpolnjeno prijavnico- vabilo s prijavnico.