Wechslerjeva lestvica inteligentnosti za predšolske otroke (WPPSI-III SI)

Komu je usposabljanje namenjeno?

Univerzitetnim diplomiranim psihologom oz. magistrom psihologije.

Na kratko o usposabljanju

Dvodnevno usposabljanje bo vodila švedska psihologinja dr. Eva Tideman, specialistka klinične psihologije in nevropsihologije iz Univerze Lund. Cilj dvodnevnega usposabljanja je usmerjen v uporabnost (kdaj uporabiti test) in strokovno uporabo testa.

  1. dan:

¬ Uvod: Wechslerjeve lestvice

¬ Teoretično ozadje in predstavitev WPPSI-IIISI

¬ Izvedba in vrednotenje WPPSI-IIISI

¬ Praktično spoznavanje WPPSI-IIISI (delo v manjših skupinah)

2. dan:

¬ Kako interpretirati WPPSI-IIISI  

¬ Prednosti in pomanjkljivosti WPPSI-IIISI  

¬ Različni pomembni vidiki klinične uporabe 

Usposabljanje poteka v angleškem jeziku, z možnostjo prevajanja v slovenščino.


Kotizacija zadnjega dvodnevnega usposabljanja, ki je potekalo junija 2023 je bila 240,00 EUR + 22 % DDV (tj. 292,80 EUR).


Naslednji termin

Veseli bomo vaše informativne predprijave, da vas obvestimo, ko bo določen naslednji termin.