Junij 2018: Wechslerjeva lestvica inteligentnosti za predšolske otroke (WPPSI-IIISI)

Komu je usposabljanje namenjeno?

Univerzitetnim diplomiranim psihologom oz. magistrom psihologije.

Na kratko o usposabljanju

Dvodnevno usposabljanje bo vodila švedska psihologinja dr. Eva Tideman, specialistka klinične psihologije in nevropsihologije iz Univerze Lund. WPPSI-III nam bo predstavila predvsem z vidika interpretacije.

  1. dan:

¬ Uvod: Wechslerjeve lestvice

¬ Teoretično ozadje in predstavitev WPPSI-IIISI

¬ Izvedba in vrednotenje WPPSI-IIISI

¬ Praktično spoznavanje WPPSI-IIISI (delo v manjših skupinah)

2. dan:

¬ Kako interpretirati WPPSI-IIISI  

¬ Prednosti in pomanjkljivosti WPPSI-IIISI  

¬ Različni pomembni vidiki klinične uporabe 

Usposabljanje poteka v angleškem jeziku, z možnostjo prevajanja v slovenščino.

Naslednji termin

Usposabljanje bo naslednjič potekalo 18. in 19. junija 2018. Na voljo je še nekaj prostih mest - vabilo s prijavnico.