Wechslerjeva lestvica inteligentnosti za otroke - 3. izdaja - WISC-IIISI

Wechslerjeva lestvica inteligentnosti za otroke je namenjena individualnemu ugotavljanju inteligentnosti otrok, odkrivanju specifičnih potencialov na osnovi štirih faktorsko osnovanih indeksih: Besedno razumevanje, Zaznavna organizacija, Neodvrnljivost pozornosti ter Hitrosti obdelave. Primerna je za starost 6;6 do 16;6 leta.

  • David Wechsler
 
  • Dušica Boben

Uporaba (izvedba, vrednotenje in razlaganje rezultatov) je zaradi strokovnih zahtev omejena na univerzitetne diplomirane psihologe (po t. i. starem študijskem programu) in magistre psihologije (po t. i. bolonjskem študijskem programu) (kategorija C: potrebno dodatno usposabljanje).

Center za psihodiagnostična sredstva  dobavlja psihodiagnostična sredstva samo osebam, ki so usposobljene za njihovo uporabo. Pred prvim naročilom v določeni organizaciji vas prosimo, da izpolnite izjavo. Dobite jo tukaj.

Svetovno znane lestvice inteligentnosti za otroke avtorja Davida Wechslerja ni potrebno posebej predstavljati. Slovensko priredbo tretje izdaje izvirne ameriške oz. angleške različice (orig. Wechsler Intelligence Scales for ChildrenThird Edition – WISC-IIIUK) smo v Sloveniji izdali leta 2001. Pri slovenski priredbi WISC-IIISI je sodelovalo več kot 80 psihologov iz zdravstva in šolstva. Vodja slovenskega projekta je bila Dušica Boben, svetovalec za metodologijo Valentin Bucik. Podteste so priredili Lidija Magajna, Livija Knaflič, Igor Levstik, Bojana Moškrič in Igor Krajnc, preostali del priročnika pa je preved Darko Kovačič.

Opis:

WISC-IIISI je namenjen individualnemu ugotavljanju inteligentnosti otrok in se uporablja na skoraj vseh področjih psihologovega dela.

Test je sestavljen iz 13 podtestov: dopolnjevanje slik, poučenost, šifriranje, podobnosti, razvrščanje slik, računanje, sestavljanje kock, besednjak, sestavljanje predmetov, razumevanje, iskanje simbolov, ponavljanje številk, labirinti. Dobimo rezultat na celotni lestvici inteligentnosti ter na lestvici besedne in nebesedne inteligentnosti. Inteligentnost lahko prikažemo tudi v štirih faktorsko osnovanih indeksih: Besedno razumevanje, Zaznavna organizacija, Neodvrnljivost pozornosti in Hitrost obdelave.

Usposobljenost: Univ. dipl. psihologi (predbolonjska stopnja) in mag. psihologije (bolonjska stopnja) z opravljenim dodatnim usposabljanjem – C.

Starost: Za otroke in mladostnike, stare od 6;7 do 16;6 leta.

Trajanje: Izvedba testiranja z običajnim sestavom 10 podtestov traja od 50 do 70 minut, še dva dopolnilna podtesta in en izbirni trajajo nadaljnjih 10 do 15 minut. Ti časi so lahko zaradi individualnih razlik v otrokovem načinu reševanja testa in psihologovem načinu izvajanja različni. Trajanje vrednotenja je odvisno od izkušenosti psihologa in namena testiranja.

Zanesljivost: Cronbachovi alfa koeficienti notranje skladnosti so glede na starost (slovenski vzorec N = 1080) za Besedni IQ 0,90–0,94, Nebesedni IQ 0,88–0,91, Celotni IQ 0,88–0,92, Besedno razumevanje 0,86–0,91, Zaznavno organizacijo 0,83-89, Neodvrnljivost pozornosti 0,77–0,91 in Hitrost obdelave 0,73–0,89.

Veljavnost: V priročniku je povzetih več raziskav (dokazi za konstruktno veljavnost, dokazi za kriterijsko veljavnost, raziskave notranje veljavnosti, primerjalne raziskave). Na slovenskem vzorcu je predstavljena faktorska struktura (konfirmativna in eksplorativna).

Norme: IQ-točke in percentilni rangi za Besedno, Nebesedno in Celotno lestvico ter štiri faktorsko osnovane indeksne točke ločeno po starosti.